° C
toggle

​„Предоставяне на външни услуги по програма за трансгранично сътрудничество „Румъния - България"

„Предоставяне на външни услуги по програма за трансгранично сътрудничество „Румъния - България"
Предоставяне на външна експертиза и услуги свързани с подготовка и изготвяне на пакет от документи, необходими на Община Горна Оряховица за кандидатстване с проектни предложения, по Програма за трансгранично сътрудничество „Румъния - България 2014-2020г.” (Interreg V – A) - Приоритетна ос 2: „Един зелен регион” (Priority Axis 2: A Green Region), Специфична цел 2.1: Подобряване на устойчивото ползване на ресурсите и природното и културно наследство (Specific Objective 2.1 To improve the sustainable use of natural heritage and resources and cultural heritage).

 
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Hija_Bojur_-_30.12-10738641.pdf 140 KB
2 Dogovor_Konsultantska_usluga_TGS-98489990.pdf 6,2 MB
3 protokol_transg-59656926.pdf 1,6 MB
4 Publichna_Pokana-38934123.pdf 8,2 MB
5 Tehnicheska_spesifikaciya-36308000.pdf 1,5 MB
6 Proekt_na_dogovor_G_Orqhovica-91546770.doc 158 KB
7 Obrazci-41152751.doc 228 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2022. Всички права запазени