31.1° C
Слънчево
toggle

​Кетъринг по следните обособени позиции


ПРЕДМЕТ: „Кетъринг по следните обособени позиции:

 Обособена позиция №1”Приготвяне и доставка на готова храна за Дневен център за деца с увреждане, гр. Горна Оряховица”;

Обособена позиция №2 „Приготвяне и доставка на готова храна за Център за настаняване от семеен тип, гр. Горна Оряховица”

ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИТЕ И ПО ДВЕТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗЗИЦИИ: 09.06.2014г.

ИЗПЪЛНИТЕЛ И ПО ДВАТА ДОГОВОРА: "ПЛАНЕТА 2013" ООД
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 328 KB
2 12-2014-DCDU-98158118.pdf 49 KB
3 12-2014-CNST-1746480.pdf 49 KB
4 11-2014-DCDU-40276715.pdf 49 KB
5 11-2014-CNST-92736433.pdf 49 KB
6 10-2014-DCDU-56386523.pdf 49 KB
7 10-2014-CNST-14714465.pdf 49 KB
8 06-2015-DCDU-90649554.pdf 49 KB
9 06-2015-CNST-8001825.pdf 49 KB
10 05-2015-DCDU-47391908.pdf 49 KB
11 05-2015-CNST-48661333.pdf 49 KB
12 04-2015-DCDU-73634655.pdf 49 KB
13 03-2015-DCDU-43518475.pdf 49 KB
14 02-2015-DCDU-2511746.pdf 49 KB
15 02-2015-CNST-7319684.pdf 49 KB
16 01-2015-DCDU-91724604.pdf 49 KB
17 01-2015-CNST-63734759.pdf 49 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2022. Всички права запазени