27.2° C
Слънчево
toggle

“ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДАНЕ, СОФТУЕР И ОБРАЗОВАТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВИРТУАЛЕН

“ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДАНЕ, СОФТУЕР И ОБРАЗОВАТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВИРТУАЛЕН МУЗЕЙ В ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА“

ПО ПРОЕКТ № ROBG-419 „ИНОВАТИВЕН ПОДХОД ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КУЛТУРНОТО И ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН”, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „INTERREG V-A РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ 2014 - 2020”

 
 
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Договор (2)-6980740.pdf 3,7 MB
2 Обявление_за_възложена_поръчка-57621322.pdf 2,1 MB
3 reshenie_izpl (1)-96193208.pdf 568 KB
4 doklad (1)-61459938.pdf 1,7 MB
5 protokol_3 (1)-73083273.pdf 549 KB
6 protokol_2 (1)-95659689.pdf 677 KB
7 saobshtenie_cena-transgr-71179299.pdf 283 KB
8 Техническа_спецификация-61622358.pdf 5,8 MB
9 Решение-80882308.pdf 1,5 MB
10 Проект_на_Договор-591023.pdf 3,8 MB
11 Приложение-1-13798893.pdf 465 KB
12 Обявление-55179052.pdf 2,3 MB
13 Методика-31033415.pdf 909 KB
14 Количествена_сметка-29509231.docx 18 KB
15 Документация-69222612.pdf 5,3 MB
16 saobshtenie_cena-transgr-26524088.pdf 283 KB
17 reshenie_izpl-75317566.pdf 568 KB
18 protokol_3-59252932.pdf 549 KB
19 protokol_2-7546502.pdf 677 KB
20 protokol_1-2186499.pdf 492 KB
21 Obrazci-72005295.doc 925 KB
22 espd-request-41196551.zip 92 KB
23 doklad-94921513.pdf 1,7 MB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2022. Всички права запазени