° C
toggle

„ Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Горна Оряховица ‘‘

„ Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Горна Оряховица ‘‘

 

28.02.2019г.

 
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Решение за откриване на процедура. 1,5 MB
2 Обявление за поръчка. Директива 2014/24/ЕС/ЗОП. 2,5 MB
3 Документация за обществена поръчка по чл.18, ал.1 т.12 във връзка с чл.20, ал.2 от ЗОП - ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ с предмет : "Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Горна Оряховица". 6,9 MB
4 Приложение 1 - Техническа спецификация. Предмет : "Изработване на проект за общ устройствен план на Община Горна Оряховица". 4,7 MB
5 Проект на договор. 5,2 MB
6 Образци. 108 KB
7 312 KB
8 Протокол № 1 - липсващи или некоректно представени документи. 1,6 MB
9 Съобщение на основание чл.57, ал.3 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки ОТНОСНО : Публично състезание с предмет : "Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Горна Оряховица". 219 KB
10 Протокол № 2 - допълнително представени документи изискани с Протокол № 1 и Техническото предложение на участниците. 2,1 MB
11 Протокол № 3 - ценови предложения на участниците в публично състезание с предмет : "Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Горна Оряховица". 1,2 MB
12 Протокол на основание чл.181, ал.4 от Закона за обществените поръчки - резултати от работата на комисия назначена със Заповед № 868/22.03.2019 г. на Кмета на Община Горна Оряховица и изменена със Заповед №1473 от 22.05.2019 г. 5,7 MB
13 Решение № 2057/11.07.2019 г. - класиране на участници. 407 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2022. Всички права запазени