-2.2° C
Предимно облачно
toggle

„Изграждане на обекти” по следните обособени позиции:

дата: 28.02.2019г.

„Изграждане на обекти” по следните обособени позиции:

Обособена позиция №1 „Изграждане на детска площадка в гр. Долна Оряховица”;

Обособена позиция №2 „Изграждане на детска площадка в с. Драганово”

Обособена позиция №3 „Изграждане на детска площадка ул.”Пролет” №4”

Обособена позиция №4 „Доизграждане на спортна площадка с.Поликраище”

 

# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Решение за откриване на процедура. 1,4 MB
2 Документация за обществена поръчка чрез процедура "ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ" с предмет : "Изграждане на обекти" по обособени позиции. 4,9 MB
3 Обявление за поръчка. Директива 2014/24/ЕС/ЗОП. 4 MB
4 Методика за оценка на офертите. Критерий за оценка на офертите : "Икономически най-изгодна оферта", въз основа на критерий "качество/цена", по чл.70, ал.2 т.3 от ЗОП. 566 KB
5 Техническа спецификация по Обособена позиция №1 "Изграждане на детска площадка в гр. Долна Оряховица". 1,3 MB
6 Техническа спецификация по Обособена позиция №1 "Изграждане на детска площадка в гр.Долна Оряховица". 1,3 MB
7 Техническа спецификация по Обособена позиция №1 "Изграждане на детска площадка в гр.Долна Оряховица". 1,3 MB
8 Образци. 31 KB
9 КС-4872912.rar 45 KB
10 Проект на договор. 2,5 MB
11 еедоп-15932593.rar 83 KB
12 протокол1-3214630.pdf 1,7 MB
13 scan0016-91965805.pdf 227 KB
14 Protokol_2-68385046.pdf 997 KB
15 Protokol_3-90656153.pdf 1,3 MB
16 Doklad-56576356.pdf 4 MB
17 Reshenie_1-85772813.pdf 754 KB
18 оп1-41688517.pdf 2,5 MB
19 оп2-22973489.pdf 2,3 MB
20 оп3-1493973.pdf 2,2 MB
21 оп4-16936257.pdf 2,2 MB
22 обявление_за_възложена-32747717.pdf 4,3 MB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2022. Всички права запазени