7.2° C
Облачно
toggle

„Подобряване на образователната среда в гр. Горна Оряховица” II

# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Предстои публично събитие «първа копка» за ефективния старт на проект BG16RFOP001-1.027- 0001-C01 Подобряване на образователната среда в гр. Горна Оряховица. 146 KB
2 Рекламно-информационно откриване на обект в ДГ „Бодра смяна“. 134 KB
3 Прессъобщение : стартира реализирането на проект „Подобряване на образователната среда в гр. Горна Оряховица” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. 179 KB
4 Официална церемония „откриване на обект” - обновена и модернизирана ДГ „Елена Грънчарова“, гр. Горна Оряховица. 467 KB
5 Пресконференция за старта на проект BG16RFOP001-1.027-0001- C01 „Подобряване на образователната среда в гр. Горна Оряховица”. 141 KB
6 Прессъобщение : Приключи първият проект от Инвестиционната програма на Община Горна Оряховица реализиран по ОС 1 на ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г. 583 KB
7 Заключителна пресконференция по проект BG16RFOP001-1.027-0001-C01 „Подобряване на образователната среда в гр. Горна Оряховица”. 359 KB
8 Официална церемония „Първа копка”. 140 KB
9 Откриване на обновено и модернизирано детско заведение ДГ „Елена Грънчарова“, гр. Горна Оряховица. 465 KB
10 Официална церемония „откриване на обект” - обновена и модернизирана ДГ „Бодра смяна“ по проект „Подобряване на образователната среда в град Горна Оряховица” BG16RFOP001-1.027-0001-C01. 135 KB
11 Проект BG16RFOP001-1.027-0001-C01 „Подобряване на образователната среда в гр. Горна Оряховица” . 191 KB
12 Официално откриване на обновеното и модернизирано училище ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Горна Оряховица. 136 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2022. Всички права запазени