17.8° C
Облачно
toggle

„Реализиране на мерки за Информация и публичност по Проект „Енергийна ефективност на ....

21.02.2019г.

 

„Реализиране на мерки за Информация и публичност по Проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Горна Оряховица“  по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Процедура BG16RFOP001-1.027„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Горна Оряховица“

 

 

 
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Обява-87861250.pdf 1,4 MB
2 Информация-63133203.pdf 454 KB
3 Спецификация-1734031.pdf 1004 KB
4 Проект_на_договор-6741786.pdf 3,1 MB
5 КСС-96585006.docx 17 KB
6 Obrazci-1500431.docx 65 KB
7 informaciq_za_udaljavane_na_srok-3906267.pdf 599 KB
8 Протокол-44969552.pdf 761 KB
9 Договор-11531429.pdf 4,3 MB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2022. Всички права запазени