2.8° C
Предимно облачно
toggle

*Асистентска подкрепа*

Асистентска подкрепа
 
Адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Вичо Грънчаров” № 9 А, етаж 3
Управител, социални услуги в общността: Добромир Росенов Георгиев
Тел.: 0889333139
Еmail: alfaclubgo@gmail.com
 
Местоположение:
Офисът на услугата „Асистентска подкрепа“ се помещава на трети етаж, в сграда, находяща се в централната част на гр. Горна Оряховица, на достъпно място, в непосредствена близост до множество институции.
От 01.09.2021 г. управлението на услугата „Асистентска подкрепа“ се осъществява от Сдружение „Алфа клуб“ – гр. Горна Оряховица.
Услуги:
Асистентската подкрепа е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за:
1. самообслужване;
2. движение и придвижване;
3. промяна и поддържане на позицията на тялото;
4. изпълнение на ежедневни и домакински дейности;
5. комуникация.
Потребители:
1. лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
2. деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.
Асистентска подкрепа не се предоставя на лица, ползващи резидентна грижа, както и за времето, през което се ползва заместваща и целодневна грижа, и за времето на престой в лечебно заведение.
Капацитет: 121 потребители.
Заявление за кандидат-ползвател тук
Заявление за социален асистент тук
 
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Заявление-декларация социален асистент 345 KB 03 ноември 2022
2 Заявление-декларация за кандидат-ползвател 337 KB 03 ноември 2022
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени