15° C
Частично слънчево
toggle

,,Актуализиране на общинската програма за намаляване на нивата на замърсители по обособени позиции."


,,Актуализиране на общинската програма за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми за вредни вещества (ФПЧ10), съгласно изискванията на чл. 27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ)” по обособени позиции”:

 

Обособена позиция № 1 „Извършване на моделна оценка чрез дисперсионно моделиране на замърсяването на атмосферния въздух в района на гр. Горна Оряховица по показател ФПЧ 10”

 

Обособена позиция № 2 „Разработване на Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ) в община Горна Оряховица”
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 obrazci-27627639.doc 60 KB
2 Pokana-81016286.pdf 2,9 MB
3 Tehnichesko_op1-98507765.pdf 340 KB
4 Tehnichesko_op2-84043006.pdf 894 KB
5 Proekt_na_dogovor_1-43409769.pdf 2 MB
6 Proekt_na_dogovor_2-33713589.pdf 1,3 MB
7 Razqsnenie-38762936.pdf 394 KB
8 Razqsnenie_-16.12-67667982.pdf 447 KB
9 Saobshtenie_21.12-306919.pdf 301 KB
10 Protokol_Vazduh-62251865.pdf 2,3 MB
11 Dogovor_za_OP_1-40083112.pdf 2 MB
12 Dogovor_za_OP2-15774530.pdf 1,6 MB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2022. Всички права запазени