° C
toggle

-Наредби и правилници на ОбС-

# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ - актуализирана 807 KB 15 октомври 2021
2 Предложение за присъждане на наградата "Будител на Община Горна Оряховица" - 2021 г. 4,3 MB 01 октомври 2021
3 Приложение №1 към проекта за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгл. чл. 9 от ЗМДТ 181 KB 16 август 2021
4 Предложение и мотиви за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгл. чл. 9 от ЗМДТ 237 KB 16 август 2021
5 Предложение за присъждане на наградата "Млада Горна Оряховица" на основание Наредбата за званията, наградите и отличията на Община Горна Оряховица 9,5 MB 18 май 2021
6 Предложения относно присъждане "Награда Горна Оряховица" 1,3 MB 07 май 2021
7 Предложение относно присъждане званието "Почетен гражданин" 210 KB 07 май 2021
8 Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Горна Оряховица - 2021 г. 343 KB 08 април 2021
9 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ - 2021 г. 807 KB 08 април 2021
10 Наредба за управление на отпадъците на територията на община Горна Оряховица 532 KB 07 април 2021
11 НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, УЧАСТИЕТО В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ ОТ ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 477 KB 11 март 2021
12 Приложение 1 към проекта за Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл.9 от ЗМДТ 452 KB 24 февруари 2021
13 Предложение и мотиви за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ 384 KB 24 февруари 2021
14 Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини на територията на община Горна Оряховица 520 KB 22 февруари 2021
15 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ 807 KB 11 февруари 2021
16 Справка за постъпили предложения и становища относно проекта на наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ 612 KB 11 февруари 2021
17 Проект за изменение на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Горна Оряховица 532 KB 08 февруари 2021
18 Предложение и мотиви към проекта за решение за изменение на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Горна Оряховица 295 KB 08 февруари 2021
19 Приложение 1 към Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Горна Оряховица 469 KB 08 февруари 2021
20 Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Горна Оряховица 300 KB 08 февруари 2021
21 Справка за постъпили предложения към предложение относно приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, УЧАСТИЕТО В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ ОТ ОБЩИНА ГОРНА О 30 KB 21 януари 2021
22 Проект на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, УЧАСТИЕТО В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ ОТ ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 42 KB 19 декември 2020
23 Предложение и мотиви относно приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, УЧАСТИЕТО В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ ОТ ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 16 KB 19 декември 2020
24 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласни чл. 9 от ЗМДТ 477 KB 15 декември 2020
25 Предложение и мотиви към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл.9 от ЗМДТ 381 KB 15 декември 2020
26 Приложение №1 - Проект на наредба за изменение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини на територията на община Горна Оряховица 177 KB 14 декември 2020
27 Мотиви към проекта за Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини на територията на община Горна Оряховица 687 KB 14 декември 2020
28 Предложение за изменение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини на територията на община Горна Оряховица 660 KB 14 декември 2020
29 Справка за постъпили предложения към предложение за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта при Община Горна Оряховица 297 KB 15 октомври 2020
30 Наредба за за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл.9 от ЗМДТ 808 KB 09 октомври 2020
31 Предложение за присъждане на наградата "Будител на Община Горна Оряховица" - 2020 г. 1,5 MB 05 октомври 2020
32 Приложение № 2- Мотиви към Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта при Община Горна Оряховица - публикувано на 10.09.2020 г. 677 KB
33 Приложение 1 - Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта при Община Горна Оряховица - публикувано на 10.09.2020 г. 1,4 MB
34 Предложение за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта при Община Горна Оряховица - публикувано на 10.09.2020 г. 2 MB
35 Предложение и мотиви за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общински съвет – Горна Оряховица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация - публикувано на 25.08.2020 г. 425 KB
36 Предложение и мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгл. чл.9 от ЗМДТ - публикувано на 14.08.2020 г. 134 KB
37 Приложение - Таблица - публикувано на 14.08.2020 г. 57 KB
38 Проект за изменение и допълнение на наредба - публикувано на 14.08.2020 г. 740 KB
39 Приложение към предложението и мотивите за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгл. чл. 9 от ЗМДТ 56 KB
40 Предложение и мотиви към проект аз а решение за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгл. чл. 9 от ЗМДТ 372 KB
41 Към предложение за присъждане на наградата "Млада Горна Оряховица" на основание Наредбата за званията, наградите и отличията на Община Горна Оряховица 312 KB
42 Предложение за присъждане на наградата "Млада Горна Оряховица" на основание Наредбата за званията, наградите и отличията на Община Горна Оряховица 1,1 MB
43 Предложение за присъждане на наградата "Млада Горна Оряховица" на основание Наредбата за званията, наградите и отличията на Община Горна Оряховица 585 KB
44 Предложение за присъждане на наградата "Млада Горна Оряховица" на основание Наредбата за званията, наградите и отличията на Община Горна Оряховица 699 KB
45 Предложение за присъждане на наградата "Млада Горна Оряховица" на основание Наредбата за званията, наградите и отличията на Община Горна Оряховица 1,6 MB
46 Предложение за присъждане на наградата "Млада Горна Оряховица" на основание Наредбата за званията, наградите и отличията на Община Горна Оряховица 3,3 MB
47 Предложения относно присъждане "Награда Горна Оряховица" 1,1 MB
48 Предложения относно присъждане званието "Почетен гражданин" 218 KB
49 Наредба за званията, наградите и отличията на Община Горна Оряховица 324 KB
50 Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за всяко новородено или осиновено до трето дете на територията на община Горна Оряховица 232 KB
51 Приложение №5 към Правилника 28 KB
52 Приложение №4 към Правилника 49 KB
53 Приложение №3 към Правилника 48 KB
54 Приложение №2 към Правилника 48 KB
55 Приложение №1 към Правилника 58 KB
56 Правилник за отпускане на финансова помощ за извършване на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Горна Оряховица 118 KB
57 Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Горна Оряховица 181 KB
58 Наредба за провеждане на публично обсъждане на проект на Община Горна Оряховица, който ще се финансира чрез дългосрочен дълг 195 KB
59 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ 787 KB
60 Приложение №2 към наредбата за насърчаване на инвестициите 2 MB
61 Заявление към наредбата за насърчаване на инвестициите 248 KB
62 Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Горна Оряховица 275 KB
63 Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Горна Оряховица 602 KB
64 Наредба за управление на търговски дружества с общинско имущество и общински предприятия 237 KB
65 СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ към Предложение за изменение в Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Горна Оряховица. 196 KB
66 СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ към Предложение за изменение в Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Горна Оряховица. 196 KB
67 Справка за отразяване на постъпилите предложения и становища относно проект на наредбата за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Горна Оряховица 1005 KB
68 Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - актуализирана 823 KB
69 Формуляри към наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Горна Оряховица 113 KB
70 Наредба за условията и реда за финансово подпомагане за развитие на спортните клубове в Община Горна Оряховица 712 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2022. Всички права запазени