27.8° C
Слънчево
toggle

-Наредби и правилници на ОбС-

# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на община Горна Оряховица 79 KB 16 юни 2022
2 Проект на наредба за поддържане на обществения ред на територията на община Горна Оряховица 225 KB 30 май 2022
3 Приложение към предложението за присъждане на наградата "Млада Горна Оряховица" в сферата на спорта 3,9 MB 17 май 2022
4 Предложение за присъждане на наградата "Млада Горна Оряховица" в сферата на спорта на основание Наредбата за званията, наградите и отличията на Община Горна Оряховица 299 KB 17 май 2022
5 Предложения а присъждане на наградата "Млада Горна Оряховица" на основание Наредбата за званията, наградите и отличията на Община Горна Оряховица 7,8 MB 13 май 2022
6 Наредба за определяне на условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на деца в общинските детски градини на територията на община Горна Оряховица 210 KB 11 май 2022
7 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ 806 KB 11 май 2022
8 Предложение относно изменение на Правилник за отпускане на финансова помощ за извършване на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Горна Оряховица. 35 KB 05 май 2022
9 Предложения относно присъждане "Награда Горна Оряховица" 1,2 MB 28 април 2022
10 Предложения относно присъждане званието "Почетен гражданин" 634 KB 28 април 2022
11 Предложение и мотиви относно изменение на Правилник за организацията и дейността на общински съвет Горна Оряховица, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, мандат 2019 - 2023 г. 22 KB 14 април 2022
12 Предложение и мотиви към проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ 422 KB 01 април 2022
13 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ - актуализирана 807 KB 15 октомври 2021
14 Предложение за присъждане на наградата "Будител на Община Горна Оряховица" - 2021 г. 4,3 MB 01 октомври 2021
15 Приложение №1 към проекта за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгл. чл. 9 от ЗМДТ 181 KB 16 август 2021
16 Предложение и мотиви за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгл. чл. 9 от ЗМДТ 237 KB 16 август 2021
17 Предложение за присъждане на наградата "Млада Горна Оряховица" на основание Наредбата за званията, наградите и отличията на Община Горна Оряховица 9,5 MB 18 май 2021
18 Предложения относно присъждане "Награда Горна Оряховица" 1,3 MB 07 май 2021
19 Предложение относно присъждане званието "Почетен гражданин" 210 KB 07 май 2021
20 Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Горна Оряховица - 2021 г. 343 KB 08 април 2021
21 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ - 2021 г. 807 KB 08 април 2021
22 Наредба за управление на отпадъците на територията на община Горна Оряховица 532 KB 07 април 2021
23 НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, УЧАСТИЕТО В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ ОТ ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 477 KB 11 март 2021
24 Приложение 1 към проекта за Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл.9 от ЗМДТ 452 KB 24 февруари 2021
25 Предложение и мотиви за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ 384 KB 24 февруари 2021
26 Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини на територията на община Горна Оряховица 520 KB 22 февруари 2021
27 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ 807 KB 11 февруари 2021
28 Справка за постъпили предложения и становища относно проекта на наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ 612 KB 11 февруари 2021
29 Проект за изменение на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Горна Оряховица 532 KB 08 февруари 2021
30 Предложение и мотиви към проекта за решение за изменение на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Горна Оряховица 295 KB 08 февруари 2021
31 Приложение 1 към Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Горна Оряховица 469 KB 08 февруари 2021
32 Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Горна Оряховица 300 KB 08 февруари 2021
33 Справка за постъпили предложения към предложение относно приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, УЧАСТИЕТО В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ ОТ ОБЩИНА ГОРНА О 30 KB 21 януари 2021
34 Проект на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, УЧАСТИЕТО В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ ОТ ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 42 KB 19 декември 2020
35 Предложение и мотиви относно приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, УЧАСТИЕТО В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ ОТ ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 16 KB 19 декември 2020
36 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласни чл. 9 от ЗМДТ 477 KB 15 декември 2020
37 Предложение и мотиви към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл.9 от ЗМДТ 381 KB 15 декември 2020
38 Приложение №1 - Проект на наредба за изменение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини на територията на община Горна Оряховица 177 KB 14 декември 2020
39 Мотиви към проекта за Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини на територията на община Горна Оряховица 687 KB 14 декември 2020
40 Предложение за изменение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини на територията на община Горна Оряховица 660 KB 14 декември 2020
41 Справка за постъпили предложения към предложение за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта при Община Горна Оряховица 297 KB 15 октомври 2020
42 Наредба за за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл.9 от ЗМДТ 808 KB 09 октомври 2020
43 Предложение за присъждане на наградата "Будител на Община Горна Оряховица" - 2020 г. 1,5 MB 05 октомври 2020
44 Приложение № 2- Мотиви към Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта при Община Горна Оряховица - публикувано на 10.09.2020 г. 677 KB
45 Приложение 1 - Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта при Община Горна Оряховица - публикувано на 10.09.2020 г. 1,4 MB
46 Предложение за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта при Община Горна Оряховица - публикувано на 10.09.2020 г. 2 MB
47 Предложение и мотиви за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общински съвет – Горна Оряховица, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация - публикувано на 25.08.2020 г. 425 KB
48 Предложение и мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгл. чл.9 от ЗМДТ - публикувано на 14.08.2020 г. 134 KB
49 Приложение - Таблица - публикувано на 14.08.2020 г. 57 KB
50 Проект за изменение и допълнение на наредба - публикувано на 14.08.2020 г. 740 KB
51 Приложение към предложението и мотивите за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгл. чл. 9 от ЗМДТ 56 KB
52 Предложение и мотиви към проект аз а решение за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгл. чл. 9 от ЗМДТ 372 KB
53 Към предложение за присъждане на наградата "Млада Горна Оряховица" на основание Наредбата за званията, наградите и отличията на Община Горна Оряховица 328 KB
54 Предложение за присъждане на наградата "Млада Горна Оряховица" на основание Наредбата за званията, наградите и отличията на Община Горна Оряховица 1,1 MB
55 Предложение за присъждане на наградата "Млада Горна Оряховица" на основание Наредбата за званията, наградите и отличията на Община Горна Оряховица 585 KB
56 Предложение за присъждане на наградата "Млада Горна Оряховица" на основание Наредбата за званията, наградите и отличията на Община Горна Оряховица 699 KB
57 Предложение за присъждане на наградата "Млада Горна Оряховица" на основание Наредбата за званията, наградите и отличията на Община Горна Оряховица 1,6 MB
58 Предложение за присъждане на наградата "Млада Горна Оряховица" на основание Наредбата за званията, наградите и отличията на Община Горна Оряховица 3,3 MB
59 Предложения относно присъждане "Награда Горна Оряховица" 1,1 MB
60 Предложения относно присъждане званието "Почетен гражданин" 218 KB
61 Наредба за званията, наградите и отличията на Община Горна Оряховица 324 KB
62 Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за всяко новородено или осиновено до трето дете на територията на община Горна Оряховица 232 KB
63 Приложение №5 към Правилника 28 KB
64 Приложение №4 към Правилника 49 KB
65 Приложение №3 към Правилника 48 KB
66 Приложение №2 към Правилника 48 KB
67 Приложение №1 към Правилника 58 KB
68 Правилник за отпускане на финансова помощ за извършване на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Горна Оряховица 118 KB
69 Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Горна Оряховица 181 KB
70 Наредба за провеждане на публично обсъждане на проект на Община Горна Оряховица, който ще се финансира чрез дългосрочен дълг 195 KB
71 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в община Горна Оряховица, съгласно чл. 9 от ЗМДТ 787 KB
72 Приложение №2 към наредбата за насърчаване на инвестициите 2 MB
73 Заявление към наредбата за насърчаване на инвестициите 248 KB
74 Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Горна Оряховица 275 KB
75 Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Горна Оряховица 602 KB
76 Наредба за управление на търговски дружества с общинско имущество и общински предприятия 237 KB
77 СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ към Предложение за изменение в Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Горна Оряховица. 196 KB
78 СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ към Предложение за изменение в Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Горна Оряховица. 196 KB
79 Справка за отразяване на постъпилите предложения и становища относно проект на наредбата за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Горна Оряховица 1005 KB
80 Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - актуализирана 823 KB
81 Формуляри към наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Горна Оряховица 113 KB
82 Наредба за условията и реда за финансово подпомагане за развитие на спортните клубове в Община Горна Оряховица 712 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2022. Всички права запазени