2.8° C
Предимно облачно
toggle

"Сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци"

"Сметосъбиране и сметоизвозване на битови и строителни отпадъци, нямащи опасни свойства, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване (метене и миене), депониране на битови, строителни и производствени отпадъци и поддържане на депо за отпадъци на територията на община Горна Оряховица; зимно поддържане и снегопочистване в град Г.Оряховица; озеленяване на пл. "Георги Измирлиев" и зелени площи в града с екзотични дървесни видове и подържането им"

Изпълнител: "Титан-Клинър" ООД, гр.Кърджали

Дата на договор: 11.02.2009г.
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Titan_30.01-9359963.pdf 174 KB
2 Titan_10.03-52789539.pdf 158 KB
3 Titan_02.04-76155566.pdf 176 KB
4 Titan_04.05-58672330.pdf 221 KB
5 Klinar_29.06-26599661.pdf 194 KB
6 klinar_14.08-43258450.pdf 91 KB
7 klinar_01.09-79893411.pdf 166 KB
8 Klinar-18.09-63695262.pdf 179 KB
9 Klinar-02.11-68971852.pdf 151 KB
10 klinar-14.12-97316573.pdf 139 KB
11 Klinar-_06.01-81541101.pdf 128 KB
12 klinar-05.02-54569984.pdf 162 KB
13 klinar-01.03-2759507.pdf 140 KB
14 scan0006-44948151.pdf 184 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени