2.8° C
Предимно облачно
toggle

"Топъл обяд в община Горна Оряховица"

Проект „Топъл обяд в община Горна Оряховица“
  • Адрес: гр. Горна Оряховица, пл. „Георги Измирлиев“ № 5
  • Ръководител проект: Мирослава Георгиева
  • Телефон за връзка: 08978 656543, 0879 115635
  • Еmail: obshtina@g-oryahovica.bg
 
Община Горна Оряховица реализира проект „Топъл обяд в община Горна Оряховица“ BG05SFPR003-1.001-0194-C01, финансиран по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 –2027 г. съфинансиран от Европейски социален фонд плюс на Европейския съюз, Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“. Той стартира на 01.01.2023 г. и е с продължителност до 30.09.2025 г. или общо 686 работни дни и обхваща 520 лица от целевите групи.
Стойността на проекта е 1 301 314,56 лв.
 
С изпълнението на проект „Топъл обяд Община Горна Оряховица“, ще се постигне основната цел, а именно справяне с материалните лишения чрез предоставяне на храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, включително децата, и прилагане на съпътстващи мерки, които подпомагат социалното им приобщаване.
 
Чрез подпомагането с топъл обяд се цели да се осигури здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава. Топлият обяд включва: супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт. Потребителите получават и безвъзмездна подкрепа за социално включване. Специалисти предоставят през целия период на изпълнение на проекта следните съпътстващите мерки:
- закупуване на хранителни продукти или продукти от първа необходимост, със средства на лицата или с други средства, различни от тези на финансиращата програма;
- консултации за възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общината, включително и такива, финансирани от ЕСФ;
- консултации за ползването на административни общински услуги и за осигуряване на временен подслон на бездомните лица, за подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги, за управление на семейния бюджет, за здравословно и балансирано хранене и др.;
- други консултации, съобразно конкретни потребности на лицата от целевата група.
Потребители на услугата са:
- лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си; 

 
              
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Вредата от затлъстяването - съпътстващи мерки по проект "Топъл обяд в Община Горна Оряховица" 911 KB 20 март 2023
2 Здравна грамотност - съпътстващи мерки по проект "Топъл обяд в Община Горна Оряховица" 1021 KB 20 март 2023
3 Съвети за безопасно съхранение и консумация на храната - съпътстващи мерки по проект "Топъл обяд в Община Горна Оряховица" 614 KB 20 март 2023
4 Планиране на семеен бюджет - съпътстващи мерки по проект "Топъл обяд в Община Горна Оряховица" 760 KB 20 март 2023
5 Информация за предоставяне на социална услуга по проект "Топъл обяд в община Горна Оряховица" 413 KB 30 декември 2022
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени