2.8° C
Предимно облачно
toggle

Бюджет 2020г.

# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Баланс на Община Горна Оряховица 1,2 MB 17 юни 2021
2 Обяснителна записка към Годишния финансов отчет 5,8 MB 17 юни 2021
3 Разчет за финансиране на капиталовите разходи 4,1 MB 17 юни 2021
4 Отчет за приходите и разходите 1,2 MB 17 юни 2021
5 Одитен доклад 3,3 MB 17 юни 2021
6 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г. 1,6 MB 17 юни 2021
7 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г. 3 MB 29 януари 2021
8 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.11.2020 г. 1,2 MB 30 декември 2020
9 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.10.2020 г. 1,2 MB 30 декември 2020
10 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2020 г. 1,8 MB 27 октомври 2020
11 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2020 г. 16,6 MB 25 септември 2020
12 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2020 г. 17,1 MB
13 Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на covid-19 828 KB
14 Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства 1,4 MB
15 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г. 2,2 MB
16 Покана за публично представяне на информацията за касовото изпълнение на Бюджет 2019 г. 182 KB
17 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2020 г. 16 MB
18 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2020 г. 12,5 MB
19 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г. - първо тримесечие 7,1 MB
20 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г. 12 MB
21 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 29.02.2020 г. 2,1 MB
22 Бюджет - функция "Образование" - 2020 г. 128 KB
23 Формула за разпределение на средства - училища 2,1 MB
24 Формула за разпределение на средства - детски градини 1,3 MB
25 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2020 г. 19 MB
26 Публично обсъждане на бюджет 2020 г. 27 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени