13.9° C
Облачно
toggle

Бюджет 2022г.

# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Отчет за капиталовите разходи към 31.07.2022 г. 2,1 MB 30 август 2022
2 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2022 г. 4 MB 30 август 2022
3 Финансово правна форма - към 31.12.2021 г. 10,1 MB 29 юли 2022
4 Отчет за капиталовите разходи към 30.06.2022 г. 1,9 MB 29 юли 2022
5 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2022 г. 4 MB 29 юли 2022
6 Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.06.2022 г. 1,7 MB 29 юли 2022
7 Баланс - към 31.12.2021 г. 1,1 MB 28 юли 2022
8 Обяснителна записка към Годишен финансов отчет - към 31.12.2021 г. 11,3 MB 28 юли 2022
9 Обяснителна записка за изпълнение на бюджета и СЕС - към 31.12.2021 г. 2,8 MB 28 юли 2022
10 Одитен доклад на Сметна палата - към 31.12.2021 г. 2,9 MB 28 юли 2022
11 Финансово правна форма - към 31.12.2021 г. 2,2 MB 28 юли 2022
12 Разчет за финансиране на капиталовите разходи към 31.12.2021 г. 3,4 MB 28 юли 2022
13 Отчет на приходите и разходите - сборен - към 31.12.2021 г. 1,1 MB 28 юли 2022
14 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2021 г. 1,9 MB 28 юли 2022
15 Отчет за капиталовите разходи към 31.05.2022 г. 1,9 MB 17 юни 2022
16 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2022 г. 3,9 MB 17 юни 2022
17 Отчет за капиталовите разходи към 30.04.2022 г. 1,8 MB 13 май 2022
18 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2022 г. 4 MB 13 май 2022
19 Отчет за капиталовите разходи към 31.03.2022 г. 1,5 MB 29 април 2022
20 Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.03.2022 г. 1,6 MB 29 април 2022
21 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2022 г. 3,9 MB 29 април 2022
22 Капиталов списък на Община Горна Оряховица за 2022 година 60 KB 11 април 2022
23 Бюджет за 2022 г. на функция "Образование" 212 KB 11 април 2022
24 Бюджет на Община Горна Оряховица - 2022 3,2 MB 11 април 2022
25 Формула за разпределение на средства - училища 6,4 MB 01 април 2022
26 Формули за разпределение на средства - детски градини 3,3 MB 01 април 2022
27 Покана за предстоящо публично обсъждане на Бюджет 2022 189 KB 11 март 2022
28 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2022 г. 3,4 MB 23 февруари 2022
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2022. Всички права запазени