2.8° C
Предимно облачно
toggle

Бюджет 2022г.

# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Отчет за сметките за средства от ЕС - РА към 31.12.2022 г. 992 KB 29 септември 2023
2 Отчет за сметките за средства от ЕС - КСФ към 31.12.2022 г. 2,8 MB 29 септември 2023
3 Отчет за сметките за чужди средства към 31.12.2022 г. 1,5 MB 29 септември 2023
4 Отчет за сметките за средства от ЕС - ДМП към 31.12.2022 г. 1,7 MB 29 септември 2023
5 Отчет за сметките за средства от ЕС - ДЕС към 31.12.2022 г. 1,7 MB 29 септември 2023
6 Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2022 г. 6,8 MB 29 септември 2023
7 Разчет за финансиране на капиталовите разходи към 31.12.2022 г. 5,3 MB 29 септември 2023
8 Отчет за приходите и разходите на Община Горна Оряховица към 31.12.2022 г. 1,8 MB 29 септември 2023
9 Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.12.2022 г. 2,6 MB 29 септември 2023
10 Одитен доклад на Сметна палата - към 31.12.2022 г. 3,2 MB 29 септември 2023
11 Обяснителна записка към Годишен финансов отчет 2022 г 5,8 MB 29 септември 2023
12 Баланс на Община Горна Оряховица към 31.12.2022 г. 1,6 MB 29 септември 2023
13 Отчет за капиталовите разходи за месец декември 2022 г. 3,1 MB 25 януари 2023
14 Отчет за капиталовите разходи за месец декември 2022 г. 3,1 MB 25 януари 2023
15 Отчет за касовото изпълнение на бюджета за месец декември 2022 г. 4 MB 25 януари 2023
16 Отчет за капиталовите разходи към 30.11.2022 г. 2,7 MB 22 декември 2022
17 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.11.2022 г. 4 MB 22 декември 2022
18 Отчет за капиталовите разходи към 31.10.2022 г. 2,6 MB 21 ноември 2022
19 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.10.2022 г. 4,1 MB 21 ноември 2022
20 Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.09.2022 г. 1,7 MB 26 октомври 2022
21 Отчет за капиталовите разходи към 30.09.2022 г. 2,6 MB 26 октомври 2022
22 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2022 г. 4 MB 26 октомври 2022
23 Отчет за капиталовите разходи към 31.08.2022 г. 2 MB 26 октомври 2022
24 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2022 г. 4,1 MB 26 октомври 2022
25 Отчет за капиталовите разходи към 31.07.2022 г. 2,1 MB 30 август 2022
26 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2022 г. 4 MB 30 август 2022
27 Финансово правна форма - към 31.12.2021 г. 10,1 MB 29 юли 2022
28 Отчет за капиталовите разходи към 30.06.2022 г. 1,9 MB 29 юли 2022
29 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2022 г. 4 MB 29 юли 2022
30 Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.06.2022 г. 1,7 MB 29 юли 2022
31 Баланс - към 31.12.2021 г. 1,1 MB 28 юли 2022
32 Обяснителна записка към Годишен финансов отчет - към 31.12.2021 г. 11,3 MB 28 юли 2022
33 Обяснителна записка за изпълнение на бюджета и СЕС - към 31.12.2021 г. 2,8 MB 28 юли 2022
34 Одитен доклад на Сметна палата - към 31.12.2021 г. 2,9 MB 28 юли 2022
35 Финансово правна форма - към 31.12.2021 г. 2,2 MB 28 юли 2022
36 Разчет за финансиране на капиталовите разходи към 31.12.2021 г. 3,4 MB 28 юли 2022
37 Отчет на приходите и разходите - сборен - към 31.12.2021 г. 1,1 MB 28 юли 2022
38 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2021 г. 1,9 MB 28 юли 2022
39 Отчет за капиталовите разходи към 31.05.2022 г. 1,9 MB 17 юни 2022
40 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2022 г. 3,9 MB 17 юни 2022
41 Отчет за капиталовите разходи към 30.04.2022 г. 1,8 MB 13 май 2022
42 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2022 г. 4 MB 13 май 2022
43 Отчет за капиталовите разходи към 31.03.2022 г. 1,5 MB 29 април 2022
44 Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.03.2022 г. 1,6 MB 29 април 2022
45 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2022 г. 3,9 MB 29 април 2022
46 Капиталов списък на Община Горна Оряховица за 2022 година 60 KB 11 април 2022
47 Бюджет за 2022 г. на функция "Образование" 212 KB 11 април 2022
48 Бюджет на Община Горна Оряховица - 2022 3,2 MB 11 април 2022
49 Формула за разпределение на средства - училища 6,4 MB 01 април 2022
50 Формули за разпределение на средства - детски градини 3,3 MB 01 април 2022
51 Покана за предстоящо публично обсъждане на Бюджет 2022 189 KB 11 март 2022
52 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2022 г. 3,4 MB 23 февруари 2022
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени