2.8° C
Предимно облачно
toggle

Бюджет Община Горна Оряховица - 2017 г.

# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Д О К Л А Д по подготовката и съставянето на проект на бюджет на Община Горна Оряховица за 2017 година. 85 KB
2 ПРОЕКТ на приходи по бюджета на Община Горна Оряховица за 2017 г. 85 KB
3 ПРОЕКТ НА РАЗХОДИ по бюджета на Община Горна Оряховица за 2017 г. 165 KB
4 Капиталов списък на Община Горна Оряховица 2017 година. 68 KB
5 Второстепенни разпоредители с бюджет за 2017 г. 45 KB
6 ПОКАНА за публично обсъждане на инвестиционни проекти на Община Горна Оряховица и финансирането им чрез поемане на общински дълг. 93 KB
7 Отчет за касовото изпълнение на бюджета 31.1.2017 г. 3,6 MB
8 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 28.2.2017 г. 3,2 MB
9 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.3.2017 г. 5,7 MB
10 Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.3.2017 г. 1,8 MB
11 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.4.2017 г. 2,7 MB
12 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.5.2017 г. 2,4 MB
13 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.6.2017 г. 7,7 MB
14 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.8.2017 г. 2,8 MB
15 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.7.2017 г. 3,4 MB
16 Отчет за приходите и разходите към 31.12.2016 г. 881 KB
17 Отидно становище за заверка без резерви на ГФО на Община Горна Оряховица за 2016 г. 272 KB
18 Одитен доклад за резултатите от извършен финансов одит на ГФО на Община Горна Оряховица за 2016 г. 1,9 MB
19 Обяснителна записка за изпълнението на бюджета. 1,3 MB
20 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2016 г. 1,2 MB
21 Баланс на Община Горна Оряховица към 31.12.2016 г. 845 KB
22 Бюджет Община Горна Оряховица - 2017 г. 716 KB
23 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.10.2017 г. 2,2 MB
24 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.11.2017 г. 3 MB
25 ОТЧЕТна бюджета и общинските сметки за средства от Европейския съюз на Община Горна Оряховица за 2017 г. и отчет на показателите на МБАЛ “Св.Иван Рилски”. Публично обсъждане 12.03.2018 г. 1,4 MB
26 ОТЧЕТ за изпълнението на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Община Горна Оряховица към 31.12.2017 година. 412 KB
27 РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ от 1.1.2017 до 31.12.2017 г. 135 KB
28 ОПР на Община Горна Оряховица към 31.12.2017 г. 1,2 MB
29 Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2017 г. 1,6 MB
30 Одитен доклад. 3,1 MB
31 Обяснителна записка за изпълнението на бюджета към 31.12.2017 г. 2 MB
32 Баланс на Община Горна Оряховица към 31.12.2017 г. 1,1 MB
33 О Б Я С Н И Т Е Л Н А З А П И С К А КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017г. 387 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени