2.8° C
Предимно облачно
toggle

Читалища - Община Горна ОряховицаНа територията на Община Горна Оряховица функционират 15 читалища.
НЧ „Напредък-1869“, НЧ „Братя Грънчарови-2002“, НЧ „Пробуда-1904“ - град Горна Оряховица, НЧ „Христо Козлев-1883“ - град Долна Оряховица, НЧ „Иван Вазов-1893“ - село Първомайци, НЧ „Развитие-1884“ - село Поликраище, НЧ „Съединение-1888“ - село Драганово, НЧ „Напредък-Крушето 1906“ - село Крушето, НЧ „Съгласие-1905“ - село Писарево, НЧ „Звезда-1905“ - село Правда, НЧ „Заря-1900“ - село Стрелец, НЧ „Пробуда-1922“ - село Янтра, НЧ „Градина-Върбица 1894“ - село Върбица, НЧ „Просвета-1906“ - село Горски горен Тръмбеш и НЧ „Наука и труд 1914“ - село Горски долен Тръмбеш.
Всички читалища са регистрирани по Закона за народните читалища и са вписани в Регистъра на народните читалища към Министерството на културата.
 
ЧИТАЛИЩЕ АДРЕС ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕКРЕТАР/ БИБЛИОТЕКАР Е-MAIL
НЧ „Напредък-1869”

Горна Оряховица
гр. Горна Оряховица, п.к. 5100,
обл. Велико Търново,
ул. „Цар Освободител“ №1
Атанас Петров
тел. 0888 254 508
Ваня Недева
тел. 0878 514 178
napredak_1869@abv.bg 
НЧ „Братя Грънчарови-2002“
Горна Оряховица
гр. Горна Оряховица,
п.к. 5100,
обл. Велико Търново,
ул. „Васил Априлов“
№ 28 А
Иван Иванов
тел. 0878 978 534
Румяна Русева
тел. 0878 978 544
chitalishte@sidervoivoda.com
НЧ „Пробуда-1904”
Горна Оряховица
гр. Горна Оряховица,
кв. „Калтинец“
п.к. 5120,
обл. Велико Търново,
ул. „Пробуда“ № 20
Стефанка Дамянова
тел. 0882 050 988
Румяна Абаджиева
тел. 0878 700 164
rumi_r17@abv.bg 
НЧ „Христо Козлев-1883”
гр. Долна Оряховица
гр. Долна Оряховица,
п.к. 5130,
обл. Велико Търново,
пл. „България“
Румен Талев
0878 700 176
Йорданка Тихчева
тел. 0878 700 167
hristokozlev1883@abv.bg 
НЧ „Иван Вазов-1893”
с. Първомайци
с. Първамойци,
п.к. 5139,
обл. Велико Търново,
ул. „Княз Ал. Батенберг“ № 66
Мария Ангелова
тел. 0888 334 660
Теодора Миновска
тел. 06175/20 10,
0889 543 319
nch_ivazov1893@abv.bg 
НЧ „Развитие-1884”
с. Поликраище
с. Поликраище,
п.к.5138,
обл. Велико Търново,
ул. „Иван Цвятков“
№ 1
Марин Богомилов
тел. 0899 963 738
Елисавета  Попгеоргиева
тел.  0878 700 165
elicvetka_p@abv.bg 
НЧ „Съединение-1888”
с. Драганово
с. Драганово,
п.к. 5137,
обл. Велико Търново,
ул. „Стефан Караджа“ № 3
Славчо Пенев
тел. 0887 143 288
Вася Караатанасова
тел.  0878 700 149
saedinenie@abv.bg 
НЧ „Звезда-1905”
с. Правда
с. Правда,
п.к. 5125,
обл. Велико Търново,
ул. „Черно море“ № 10
Петя Георгиева
тел. 0888 886 387
Ивелина Иванова
тел. 0878 987 176
Chitalistezvezda1905@abv.bg 
НЧ „Съгласие-1905"
с. Писарево
с. Писарево,
п.к. 5127,
обл. Велико Търново,
ул. „Александър Стамболийски“ № 6
Петър Петров
тел. 0884 342 227
Даниела Панайотова
тел. 0879 104 221
stefka_boneva@abv.bg 
НЧ „Градина-Върбица- 1894”
с. Върбица
с. Върбица,
п.к. 5128,
обл. Велико Търново,
ул. „Божур“ № 9
Ганка Йорданова
тел. 0889 658 603
Анелия Димитрова
тел. 0894 471 475
nchgradinavarbica@abv.bg 
НЧ „Пробуда-1922”
с. Янтра
с. Янтра,
п.к. 5135,
обл. Велико Търново,
ул. „Росица“ № 14
Мариянка Стойнова
тел. 0879 189 097
Марийка Маринова
тел. 0878 700 172
Probuda1922seloyantra@abv.bg 
НЧ „Напредък-Крушето-1906” с. Крушето с. Крушето,
п.к. 5134,
обл. Велико Търново,
ул. „Бор“ № 6
Петър Гайдаров
тел. 0876 000 791
Василка Василева
тел. 0894 818 733
Napredak-1906@abv.bg 
НЧ „Заря-1900”
с. Стрелец
с. Стрелец,
п.к. 5133,
обл. Велико Търново,
ул. „Васил Левски“ № 1
Румен Христов
тел. 0883 395 825
Марияна Сергева
тел. 0878 987 184
nch_zaria_1900_strelec@abv.bg 
НЧ „Просвета-1906”
с. Горски горен Тръмбеш
с. Горски горен Тръмбеш,
п.к. 5132,
обл. Велико Търново,
ул. „Димитър Атанасов“ № 1
Симеон Вълканов
тел. 0886 328 412
Мария Кабакчиева
тел. 0888 698 814,
тел. 0878 700 147
Mima_kab@abv.bg 
НЧ „Наука и труд-1914”
с. Горски долен Тръмбеш
с. Горски долен Тръмбеш,
п.к.5131,
обл. Велико Търново,
ул. „Димо Тръмбешки“ № 31
Надка Димитрова
тел. 0885 636 189
Елисавета Михайлова
тел. 0885 630 517
chitalichte_nauka_i_trud_1914@abv.bg
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени