17.4° C
Слънчево
toggle

Дневен ред на ОбС

 Дневен ред за заседанието на 30 март 2023 г.

П  О  К  А  Н  А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет Горна Оряховица на редовно заседание, което ще се проведе на 30 март 2023 г. /четвъртък/ от 09.00 часа в заседателната зала на Общинския съвет II етаж при следния

П Р О Е К Т   З А    Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2023. Всички права запазени