5° C
Предимно облачно
toggle

Дневен център за деца с увреждания

     адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Дружба” № 15
     Директор, социални услуги в общността: Бисер Борисов
     тел.: 0618/ 6 01 87
     email:  b_borisoff@abv.bg
   


   Същност:
   „Дневен център за деца с увреждания” е комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на децата през деня, свързани с предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребности, както и организация на свободното време и личните контакти.

   Цел:
    Предлагане на дневни занимания, които да насърчават и поддържат уменията на децата и да надграждат възможностите им за развитие.

   Услуги:
1. Психологическо консултиране;
2. Социална рехабилитация;
3. Логопедична работа;
4. Медицинска рехабилитация;
5. Педагогическа помощ за деца със специални образователни потребности;
6. Семейно консултиране;
7. Подкрепа за включващо обучение;
8. Конкретна информативна подкрепа и консултиране на родителите на децата с увреждания;
9. Предоставяне на храна;
10. Специализирана транспортна услуга до и от Дневния център.


    Потребители:
    Потребители на социалната услуга са деца с физически, ментални и множествени увреждания, на възраст от 0 до 18 години, техните  родители и близки.

    Капацитет: 
    Капацитетът на Дневния център е 40 места.

Горна Оряховица
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2022. Всички права запазени