5° C
Предимно облачно
toggle

Дом за пълнолетни лица с физически увреждания – с. Г.Г.Тръмбеш

адрес: с. Горски горен Тръмбеш, ул. „Търговска” № 11
Директор, специализирана институция: Светла Ангелова
тел.: 061705/693
email: angelova.svetla@gmail.com
    


    Същност: 
    „Дом за пълнолетни лица с физически увреждания” е специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица с физически увреждания, установени с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
     
    Цел:
    Предоставяне на комплексна помощ и грижа на пълнолетни лица с физически увреждания, съобразена със специфичните им потребности.
    
    Услуги:
1. Услуги по задоволяване на ежедневните потребности;
2. Здравни грижи;
3. Трудотерапия;
4. Социална рехабилитация;
5. Дейности за реализиране потенциала на домуващите;
6. Организация на свободното време и личните контакти; 
7. Дейности по подготовка на домуващи с реален шанс за интеграция.
    
   Потребители:
   Лица с различни по вид и степен физически увреждания, за които са изчерпани възможностите за предоставяне на услуги в общността.

    Капацитет: 
    Капацитетът на „Дом за пълнолетни лица с физически увреждания” е 50 места.
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2022. Всички права запазени