2.5° C
Предимно облачно
toggle

Дом за пълнолетни лица с физически увреждания – с. Горски горен Тръмбеш, община Горна Оряховица

Дом за пълнолетни лица с физически увреждания –
с. Горски горен Тръмбеш, община Горна ОряховицаАдрес: с. Горски горен Тръмбеш, ул. „Търговска” № 11
Директор, специализирана институция: Светла Димитрова Ангелова
Тел.: 0884331029
Еmail: angelova.svetla@gmail.com
Местоположение: 
Домът за пълнолетни лица с физически увреждания се намира в началото на с. Горски горен Тръмбеш. Разположен е на обща площ от 5 670 кв. м. Помещава се в масивна сграда, на три етажа, с изградена достъпна среда за лица с увреждания – парапети, естакада, асансьор. Разполага със собствен кухненски блок, трапезарии, дневна, перално помещение, спални помещения, и др. Дворното пространство е добре поддържано и обособено като парк.
        
            Услуги:
1. Задоволяване на ежедневните потребности;
2. Трудотерапия;
4. Социална рехабилитация;
5. Здравни грижи;
6. Отдих и организация на свободното време;
7. Дейности по подготовка на домуващи с реален шанс за интеграция. 
 
           Потребители: лица с трайни физически увреждания, установени с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
          
           Капацитет: 50 места.
 
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2023. Всички права запазени