5° C
Предимно облачно
toggle

Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост – с. Драганово

адрес: с. Драганово, ул. „Георги Сава Раковски” № 25
Директор, специализирана институция: Нели Грошкова
тел.: 0886 236 327
email: dvhui_draganovo@abv.bg

   

Същност: 
    „Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост” е специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица с умерена, тежка или дълбока умствена изостаналост (олигофрении и др.), установена с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

    Цел:
    Предоставяне на комплексна помощ и грижа на пълнолетни лица с умствена изостаналост, съобразена със специфичните им потребности.
    
    Услуги:
1. Услуги по задоволяване на ежедневните потребности;
2. Здравни грижи;
3. Дейности по придобиване на знания, умения, ориентиране, относно заобикалящата среда;
4. Дейности за реализиране потенциала на домуващите;
5. Обучителни дейности;
6. Трудотерапия;
7. Организация на свободното време и личните контакти, отдих;
8. Осигуряване на психологическа и емоционална подкрепа;
9. Социална рехабилитация;
10. Дейности по подготовка на домуващи с реален шанс за интеграция.


    Потребители:
     Лица с различна степен на умствена изостаналост, за които са изчерпани възможностите за предоставяне на услуги в общността.

    Капацитет: 
    Капацитетът на „Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост” е 80 места.
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2022. Всички права запазени