2.8° C
Предимно облачно
toggle

Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост - с. Драганово, община Горна Оряховица

Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост –
с. Драганово, община Горна ОряховицаАдрес: с. Драганово, ул. „Георги Сава Раковски” № 25
Директор, специализирана институция: Анелия Светославова Токмакчиева
Тел.: 06174/ 24 70
Еmail: dvhui_draganovo@abv.bg
 
Местоположение:
Домът за пълнолетни лица с умствена изостаналост се намира в покрайнините на село Драганово. Разположен е на обща площ от 11 690 кв.м. Помещава се в три масивни сгради. Към сградите има изградени рампи и подходи за лица с увреждания и платформен лифт. Разполага със собствен кухненски блок и трапезария, перално помещение, зали за трудотерапия, за занимания, фризьорско ателие, кабинет на психолога, медицински кабинет, спални помещения и др. Дворното пространство е добре поддържано, с обособени кътове за отдих.   
Услуги:
  1. Задоволяване на ежедневните потребности;
  2. Трудотерапия;
  3. Психологическа подкрепа;
  4. Социална рехабилитация;
  5. Здравни грижи;
  6. Отдих и организация на свободното време;
  7. Дейности по подготовка на домуващи с реален шанс за интеграция.
 
Потребители: лица с трайни увреждания, с различна степен на умствена изостаналост, установена с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Капацитет: 80 места.
 
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени