2.8° C
Предимно облачно
toggle

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за ЦНСТ - Г.Оряховица по 3 обособени позиции


ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА ОБЕКТ:

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП

В ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА BG 161PO001/1.1-12/2011/046

ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

 

Обособена позиция №1: «Медицинско и специализирано оборудване за Център за настаняване от семеен тип в гр. Горна Оряховица»

Обособена позиция №2:  Вътрешно обзавеждане и оборудване за Център за настаняване от семеен тип в гр. Горна Оряховица

Обособена позиция №3: Детски площадки и градинско обзавеждане за Център за настаняване от семеен тип в гр. Горна Оряховица
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Info_osvobodena_Gar_Izp-13772569.pdf 264 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени