2.8° C
Предимно облачно
toggle

Доставка на материали за нуждите на Община Горна Оряховица и второстепенните разпоредители 2019 г.........

„Доставка на материали за нуждите на Община Горна Оряховица и второстепенните разпоредители с бюджет за 2019 г.” по следните обособени позиции:

Обособена позиция №1: ”Доставка на строителни материали ”;

Обособена позиция №2: „Доставка на пейки”.

 

 11.06.2019г.

 

 
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Покана за участие в пазарни консултации на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.44, ал.1 от Закона за обществените поръчки. 729 KB
2 Техническа спецификация. За обособена позиция № 1 "Доставка на строителни материали". 309 KB
3 Техническа спецификация. За обособена позиция № 2 "Доставка на пейки". 112 KB
4 КСС ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: ДОСТАВКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ. 34 KB
5 КСС ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: ДОСТАВКА НА ПЕЙКИ. 24 KB
6 ИНДИКАТИВНО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 18 KB
7 Информация по чл.44, ал.3, т.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл.29, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. 216 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени