2.8° C
Предимно облачно
toggle

Доставка на материали за нуждите на Община Горна Оряховица и второстепенните разпоредители -2019 г. I

„Доставка на материали за нуждите на Община Горна Оряховица и второстепенните разпоредители с бюджет за 2019 г.” по следните обособени позиции:

Обособена позиция №1: ”Доставка на строителни материали ”;

Обособена позиция №2: „Доставка на пейки”.

 

 28.06.2019 г.

# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). 83 KB
2 Образци. 34 KB
3 КСС ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: ДОСТАВКА НА ПЕЙКИ. 24 KB
4 КСС ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: ДОСТАВКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ. 34 KB
5 Проект на договор - ОП2. 1,9 MB
6 Проект на договор - ОП1. 2,1 MB
7 Техническа спецификация - ОП2. 99 KB
8 Техническа спецификация - ОП1. 309 KB
9 Публично състезание с предмет : "Доставка на материали за нуждите на Община Горна Оряховица и второстепенните разпоредители с бюджет за 2019 г. по ОП1 и ОП2. 4,6 MB
10 Обявление за поръчка. Директива 2014/24/ЕС/ЗОП. 2,5 MB
11 Решение за откриване на процедура. 1,3 MB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени