20° C
Слънчево
toggle

Доставка на миещи,перилни и хигиенни препарати и консумативи по обособени позиции

,,Доставка на миещи,перилни и хигиенни препарати и материали,домакински пособия и материали за нуждите на Община Горна Оряховица и второстепенните разпоредители с бюджет'' по обособени позиции:

Обособена позиция №1:,,Доставка на миещи,перилни и хигиенни препарати и матeриали за нуждите на Община Горна Оряховица и второстепенните разпоредители с бюджет'';

Обособена позиция №2:'' Доставка на домакински пособия и материали за нуждите на Обшина Горна Оряховица и второстепенните разпоредители с бюджет''.

 
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Публична покана. 1,1 MB
2 Списък на второстепенните разпоредители. 180 KB
3 Образци. 57 KB
4 Техническо предложение. 39 KB
5 Техническа спецификация 1 658 KB
6 Техническа спецификация 2 458 KB
7 Количествена сметка 2 за доставка на домакински пособия и материали за нуждите на Община Горна Оряховица и второстепенни разпоредители с бюджет. 61 KB
8 Проект на договор - 1 623 KB
9 Проект на договор - 2 634 KB
10 Съобщение. 237 KB
11 Протокол. 1,4 MB
12 Съобщение относно обществена поръчка чре публична покана. 251 KB
13 Договор 1 690 KB
14 Договор 2 708 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2022. Всички права запазени