2.8° C
Предимно облачно
toggle

Доставка на съдове за смет на територията на Община Горна Оряховица

,, Доставка на съдове за смет на територията на Община Горна Оряховица ‘‘ по обособени позиции:

Обособена позиция №1: ,, Доставка на 200 бр. контейнери тип ,,Бобър‘‘ – 1 100л. ‘‘;

Обособена позиция №2: ,,Доставка на 912 бр. пластмасова кофа тип ,,Кука''-240л.''

 

11.07.2019 г.

 

 
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Информация по чл.44, ал.3, т.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл.29, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. 219 KB
2 ИНДИКАТИВНО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 39 KB
3 Техническа спецификация. 356 KB
4 Покана за участие в пазарни консултации на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1 от Закона за обществените поръчки. 721 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени