2.8° C
Предимно облачно
toggle

Енергийна ефективност на административна сграда за предоставяне на социални услуги гр.Горна Оряховиц

ПРОЕКТ 
„ Енергийна ефективност на административна сграда за предоставяне на социални услуги гр.Горна Оряховица ” ДОГОВОР № BG16RFOP001-1.027-0005-C02 Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и Оперативна програма „Региони в растеж”
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Проект „ Енергийна ефективност на административна сграда за предоставяне на социални услуги гр.Горна Оряховица ” ДОГОВОР № BG16RFOP001-1.027-0005-C02. 304 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени