2.8° C
Предимно облачно
toggle

Издаване на разрешително за търговия на открито

Нeобходими документи:
1.Искане по образец;
2. Копие от удостоверението за съдебна регистрация на фирмата
3. Копие от картата за ЕИК (БУЛСТАТ)
4. За изнасяне маси пред обект за хранене, скица заверена от гл. архитект с отразени максимален брой маси
5. Фактура или платена такса с/о чл.16 от Наредбата по чл.9
Забележка: Ако се предлагат хранителни стоки се изисква регистрация от РИОКОЗ гр. Велико Търново

ТАКСИ:
- за ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху които са организирани открити или покрити пазари, тържища, панаири, както и терени с друго предназначение се събира такса на км.м. на ден в размер на:
1. За ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция и промишлени стоки:
1.1. търговия със селскостопанска продукция:
1.1.1.зеленчуков пазар кв.Пролет, кв. Гарата и пред супермаркет ”Сидни” за 1 кв.м.:
- на ден – 2 лв.
- на месец - 30 лв.
1.2. търговия с промишлени стоки:
1.2.1.Промишлен пазар и покрито дере:
- за един ден 3 лв. с маса на “Общински пазари” ЕООД, в т.ч. такса заето място от 1 кв.м., включително МПС –1.50 лв.;
- за месец 50 лв.
2. За ползване на места, върху които са организирани панаири и събори за продажба на стоки се събира такса на кв.м. на ден:     
2.1. За гр. Г. Оряховица:
2.1.1. промишлени стоки – 7 лв.
2.1.2. плодове, цветя – 4 лв.
2.1.3. захарни изделия, тестени изделия – 5 лв.
2.1.4. сувенири, детски играчки, украшения – 4 лв.
2.1.5. балони – 3 лв.
2.1.6. за организиране на базари на мартеници и произведения на изкуството – 2 лв.
2.2. За гр.Д. Оряховица, с.Първомайци, с.Поликраище, с.Драганово – 2 лв.
2.3. За останалите селища – 1,50лв.
2.4.За ползване на преместваеми съоръжения общинска собственост. За едно съоръжение се заплаща такса, както следва:
- за един ден – 10 лв.
- за един месец при еднократно авансово плащане – 200 лв. и депозит за възстановяване на околната среда – 100 лв.      
3. За ползване на терени, върху които са организирани панорами, стрелбища, увеселителни паркове, изложения и други се събира такса за кв.м.:
3.1. І зона - 0,75 лв./ден;15 лв. на месец;
     ІІ зона – 0,35 лв./ ден; 7 лв. на месец;
     ІІІ зона - 0,25 лв./ден; 5 лв. на месец.
Други населени места в общината - 0,20 лв./ден; 4 лв./месец.
Такса - депозит за възстановяване на екологичната среда -100 лв.
3.2. За разполагане на детски ел. мобили и детски стационарни люлки – за 1 бр.:
- 2 лв./ден
- 25 лв./месец.
4. За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска дейност на открито:          
4.1.За продажба на промишлени стоки се събира такса на квадратен метър:
4.1.1. Продажба на промишлени стоки в централна градска част /пешеходна зона/ - 4лв./ден; 85лв./месец;
4.1.2. Продажба на промишлени стоки извън централна градска част - 3 лв./кв.м. на ден, а за един месец – 60 лв.
4.1.3. за гр.Д. Оряховица, с.Първомайци, с.Поликраище, с.Драганово – 1,50лв./ден; 30лв./месец.
4.1.4. за останалите населени места в Общината – 1 лв./ден; 20лв./месец.
4.2.Продажба на плодове, зеленчуци и цветя:
4.2.1. за гр. Г. Оряховица на кв. метър – 2лв./ден; 40 лв./месец.
4.2.2. за гр. Д. Оряховица, с. Първомайци, с. Поликраище, с. Драганово на кв. метър – 1,00 лв./ден; 20лв./месец.
4.2.3. за останалите населени места в Общината на кв. метър – 0,50лв./ден; 10лв./месец.      
4.3. Продажба на дини и пъпеши:
- на ден 2.00 лв. / кв.м.
- на месец 40.00 лв. / кв.м.
4.4. Продажба на вестници и книги за кв.м.:
- на ден – 1.50лв;
- на месец, както следва:
            Първа зона – 30 лв.;
            Втора зона – 28 лв.;
            Трета зона – 25 лв.
4.5. Продажба на сладолед, пакетирани захарни изделия, ядки, тестени изделия:
4.5.1. За гр. Горна Оряховица:
- 2.00 лв./ден на кв. метър;
- 40,00 лв./месец на кв. метър.
4.5.2. за гр. Д. Оряховица, с. Първомайци, с. Поликраище, с.Драган
- 1 лв./ден на кв. метър
- 20лв./месец на кв. метър
4.5.3. За останалите селища от Общината:
- 0,50лв./ден на кв. метър
- 10лв./месец на кв. метър.
Таксата се внася в рамките на текущия месец.
5. Такса за разполагане на маси пред бюфети, павилиони, каравани, баничарници, мекичарници и заведения за хранене и развлечение за 1 бр. маса:
- за гр. Г.Оряховица - 1лв./ден; 20 лв./месец;
- за гр. Д. Оряховица, с. Първомайци, с. Поликраище, с. Драганово – 0,50лв./ден, 10 лв./месец;
- за останалите селища от Общината – 0,30,лв./ден; 6 лв. на месец.
5.1. такса за разполагане на промишлени стоки пред обекти за търговия с промишлени стоки – за 1,00 лв. на ден или 20 лв. на месец.
6. Такса за ползване на места, определени за стоянки на таксита и микробуси на територията на Община Горна Оряховица на автомобил – 8 лв. на месец или 96 лв. на година.
7. За провеждане на сватбени тържества на бивше игрище за футбол до кв. Калтинец /извън регулация кад. ед. №24/ - такса 100лв. Депозит в размер на 200лв. за възстановяване на екологичната среда, който след приемане на терена се възстановява.

Прикачени файлове:

 
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Образец 6 - искане на разрешително за търговска дейност на открито.doc 26 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени