2.8° C
Предимно облачно
toggle

Издаване на удостоверение за заварени обекти

Издаване на удостоверение за заварени обекти

За издаване на удостоверение за заварени обекти, съгласно §21 от ЗР на ЗУТ:
Такса: 60.00 лв. за основно застрояване и по 20 лв. за дапълващо застрояване за всеки отделен обект;Банкова сметка на Община Горна Оряховица
„Първа инвестиционна банка“ АД
Код BIC: FINVBGSF
Банкова сметка: BG45 FINV 9150 8416 8037 76
Такса за технически услуги – 44 80 01
 
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Декларация по параграф 6 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредба №2 16 KB 05 ноември 2020
2 Заявление за издаване на удостоверение по §21 от ЗР на ЗУТ 155 KB 05 ноември 2020
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени