17.2° C
Ясно
toggle

Изграждания по обособени позиции


ПРЕДМЕТ „ИЗГРАЖДАНЕ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

Обособена позиция №1: Доизграждане пожароизвестителна инсталация сграда Община Горна Оряховица

Обособена позиция №2: Изграждане на пожароизвестителна инсталация в ДВХУИ, с. Драганово

Обособена позиция №3: Изграждане на детска площадка в с. Драганово

Обособена позиция №4: Изграждане на детска площадка на ЦДГ „Първи юни”

Обособена позиция №5: Изграждане на ограда на гробищен парк на с. Янтра

Обособена позиция №6: Изграждане на ограда на гробищен парк на с. Поликраище

Обособена позиция №7: Проектиране и изграждане на инсталации – пожароизвестителна и видеонаблюдение на ДЦДУ, гр. Горна Оряховица

Обособена позиция №8: Проектиране и изграждане на инсталации – пожароизвестителна, видеонаблюдение и осветление на ДЦВХУ, гр. Горна Оряховица                                      

Обособена позиция №9: Проектиране и изграждане на система за видеонаблюдение на ДВХФУ, с. Г. Г. Тръмбеш

 

ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 3 И 4: 13.12.2013г.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "Еврострой-ВТ ЕООД, гр. В. Търново";

 

ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 5 И 6: 13.12.2013г.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "Ремстрой-инвест ЕООД, гр. В. Търново"
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2022. Всички права запазени