2.8° C
Предимно облачно
toggle

Канализационна мрежа на гр.Горнa Оряховица II

,, Канализационна мрежа на гр.Горна Оряховица - Главен колектор II от ул. ,,Христо Смирненски ‘‘ до включване в Главен колектор III и Главен колектор III от о.т.568 до включване в Главен колектор I ’’ – етап I и етап II ’’

 

15.04.2019г.

 
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Информация по чл.44 ал.3, т.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка чл.29, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. 210 KB
2 Помощна количествено-стойностна сметка №2 . Изграждане на улични оттоци - двойни. 143 KB
3 Техническа спецификация. 543 KB
4 Покана за участие в пазарни консултации по чл.44, ал.1 от Закона за обществените поръчки. 991 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени