2.8° C
Предимно облачно
toggle

Клубове на пенсионера и инвалида

Клубове на пенсионера и инвалида
 
Клубове на пенсионера
            Клубовете на пенсионера имат за цел да съдействат за поддържане на социалните контакти, социалната интеграция и подобряване качеството на живот на възрастните хора.
На територията на община Горна Оряховица функционират 18 Клуба на пенсионера:
1. Клуб на пенсионера „Елена Грънчарова” - гр. Горна Оряховица
2. Клуб на пенсионера „Филип Тотю” - гр. Горна Оряховица
3. Клуб на пенсионера „Раховец” - гр. Горна Оряховица
4. Клуб на пенсионера „Желизничар” - гара Горна Оряховица
5. Клуб на пенсионера „Здравец” - гр. Горна Оряховица, кв. Калтинец
6. Клуб на пенсионера „Надежда” - гр. Долна Оряховица
7. Клуб на пенсионера „Янтра - 96” - с. Писарево
8. Клуб на пенсионера „Сребърна” - с. Върбица
9. Клуб на пенсионера „Здравец” - с. Горски Долен Тръмбеш
10. Клуб на пенсионера - с. Горски Горен Тръмбеш
11. Клуб на пенсионера „Асен Разцветников” - с. Драганово
12. Клуб на пенсионера „Нов век” - с. Стрелец
13. Клуб на пенсионера „Надежда” – с. Правда
14. Клуб на пенсионера „Дълголетие” - с. Първомайци
15. Клуб на пенсионера „Надежда” - с. Поликрайще
16. Клуб на пенсионера „Вяра” - с. Янтра
17. Клуб на пенсионера „Единство” - с. Крушето
18. Клуб на пенсионера „Момина сълза” - с. Паисий
 
 
            Клуб на инвалида
Адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Патриарх Евтимий” № 4
Отговорник, спомагателни дейности: Данка Николова Петрова
тел.:  0618/2 00 72
            Клубът на инвалида е място за социални контакти, консултации, провеждане на събрания, изложби, честване на лични, национални и християнски празници, оказване на съдействие за решаване на проблеми със заетостта и трудовата реализация, помощ при снабдяване с помощно-технически средства и при попълване на документи.
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени