2.8° C
Предимно облачно
toggle

Комисия по чл. 195 от ЗУТ за премахване на застрашени от самосрутване сгради

Комисия по чл.195 от ЗУТ за премахване на застрашени от самосрутване, негодни и вредни в санитарно – хигиенни отношение сгради. (съгласно чл.108 от ЗМДТ):
Необходими документи:
  1. Заяление по образец;
  2. Документ за собственост (в случай, че строежът е частна собственост).
Такса: освободено от такси
Срок: 20 дни

Банкова сметка на Община Горна Оряховица
„Първа инвестиционна банка“ АД
Код BIC: FINVBGSF
Банкова сметка: BG45 FINV 9150 8416 8037 76
 
Такса за технически услуги – 44 80 01


 
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 ЗАЯВЛЕНИЕ за премахване на застрашени от самосрутване сгради.doc 28 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени