2.8° C
Предимно облачно
toggle

Конкурси и търгове 2016г.

# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Списък за пасища, мери за индивидуално ползване Землище на с. Писарево, община Горна Оряховица. 52 KB
2 Списък на пасища, мери за индивидуално ползване Землище с.Върбица, община Горна Оряховица. 59 KB
3 Списък за пасища, мери за индивидуално ползване Землище на с. Драганово, община Горна Оряховица. 77 KB
4 Списък на пасища, мери за индивидуално ползване Землище с. Правда, община Горна Оряховица. 62 KB
5 Списък на пасища, мери за индивидуално ползване Землище с. Първомайци, община Горна Оряховица. 43 KB
6 Списък на пасища, мери за индивидуално ползване Землище на гр. Горна Оряховица. 53 KB
7 Списък на пасища, мери за индивидуално ползване Землище на гр. Долна Оряховица. 61 KB
8 Списък на пасища, мери за общо ползване Землище с. Паисий, община Горна Оряховица. 55 KB
9 Списък на пасища, мери за общо ползване Землище на с. Писарево, община Горна Оряховица. 48 KB
10 Списък на пасища, мери за общо ползване Землище на с. Горски горен Тръмбеш, община Горна Оряховица. 49 KB
11 Списък на пасища, мери за общо ползване Землище с.Горски долен Тръмбеш, община Горна Оряховица. 54 KB
12 Списък на пасища, мери за общо ползване Землище на с. Крушето, община Горна Оряховица. 53 KB
13 Списък на пасища, мери за общо ползване Землище с. Правда, община Горна Оряховица. 61 KB
14 Списък на пасища, мери за общо ползване Землище с. Стрелец, община Горна Оряховица. 60 KB
15 Списък на пасища, мери за общо ползване Землище с. Янтра, община Горна Оряховица. 60 KB
16 Списък на пасища, мери за общо ползване Землище с. Поликраище, община Горна Оряховица. 53 KB
17 Списък на пасища, мери за общо ползване Землище с. Първомайци, община Горна Оряховица. 43 KB
18 Списък на пасища, мери за общо ползване Землище на с. Драганово, община Горна Оряховица. 65 KB
19 Списък на пасища, мери за общо ползване Землище на гр. Долна Оряховица. 52 KB
20 Р Е Ш Е Н И Е № 68 - Правила за ползване на пасищата и мерите от Общинския поземлен фонд на територията на Община Горна Оряховица. 55 KB
21 Р Е Ш Е Н И Е № 67 - Определяне на пасища, мери, публична общинска собственост на територията на Община Горна Оряховица за индивидуално и общо ползване. 59 KB
22 З А П О В Е Д № 199 - Спечелил участник. 143 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени