2.8° C
Предимно облачно
toggle

Ликвидиране на съсобственост

Необходими документи:
  1. Заявление до Кмета на Общината /свободен текст/
  2. документ за собственост /ксерокопие/
  3. скица на имота
  4. Срокът зависи от решението на Общинския съвет.

Такса: 32.00 лв., която се заплаща при уважаване на заявлението.
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени