2.8° C
Предимно облачно
toggle

Наредби и правилници на ОбС- 2017г.

# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 НАРЕДБА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ВЪНШНА РЕКЛАМА.pdf 278 KB
2 НАРЕДБА за определяне на условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности.pdf 361 KB
3 Наредби и правилници на ОбС - 2017 г.html 602 KB
4 НАРЕДБА за определянето на местните такси в Община Горна Оряховица.pdf 741 KB
5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ - Присъждане на награда "Будител на Община Горна Оряховица".pdf 2,1 MB
6 НАРЕДБА за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.pdf 463 KB
7 НАРЕДБА за управлението на търговски дружества с общинско имущество.pdf 120 KB
8 НАРЕДБА за поддържане на обществения ред на територията на Община Горна Оряховица.pdf 538 KB
9 НАРЕДБА - Общинска собственост.pdf 488 KB
10 НАРЕДБА за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Г. Оряховица.pdf 236 KB
11 НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл.9 от ЗМДТ.pdf 428 KB
12 ПРЕДЛОЖЕНИЕ - Присъждане на награда "Млада Горна Оряховица" - СУ Вичо Грънчаров.pdf 1,6 MB
13 Уведомително писмо относно награда "Млада Горна Оряховица" - ПГЛПИ Атанас Буров.pdf 427 KB
14 ОБЯВА за прием на фишове по проектни идеи.pdf 1 MB
15 НАРЕДБА за поддържане на обществения ред на територията на Община Горна Оряховица.pdf 538 KB
16 ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ ЗА МЛАДЕЖТА ПРИ ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА.pdf 110 KB
17 НАРЕДБА за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини на територията на община Горна Оряховица.pdf 127 KB
18 НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл.9 от ЗМДТ.pdf 428 KB
19 НАРЕДБА за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове.pdf 122 KB
20 ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ ГРАД ГОРНА ОРЯХОВИЦА.pdf 169 KB
21 НАРЕДБА за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие.pdf 75 KB
22 НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл.9 от ЗМДТ.pdf 426 KB
23 НАРЕДБА за определянето на местните данъци.pdf 268 KB
24 Приложение № 3.doc 27 KB
25 Приложение № 2.doc 26 KB
26 Приложение № 1.doc 57 KB
27 НАРЕДБА за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини на територията на община Горна Оряховица.pdf 108 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени