2.8° C
Предимно облачно
toggle

„Индустриален парк - Ряховец“ вече е вписан в Регистъра на индустриалните паркове

05 юни 2023
image

Горнооряховският „Индустриален парк – Ряховец“ ЕАД вече официално е вписан в Регистъра на индустриалните паркове. Това стана със заповед на министъра на икономиката Никола Стоянов.
Имотът, върху който е разположен Индустриалният парк е на площ от малко над 302 дка и има 65 сгради. За да бъде апортиран имотът в капитала на дружеството, беше извършена оценка от трима независими оценители.
Преди да бъде вписан в регистъра на Министерството на икономиката, беше изработена концепция за изграждане и функциониране на парка, бизнес план за създаване, изграждане и функциониране и правилник за организация, ползване и поддръжка на вътрешната инфраструктура и съоръженията на територията на Индустриалния парк.
Вписването в регистъра дава възможност за кандидатстване по Програмата за публична подкрепа за развитие на индустриалните райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции. Тя ще се финансира по Плана за възстановяване и устойчивост. За нея са заделени 212 млн. лв., с които ще се финансират индустриални паркове, вписани в регистъра на МИ, които към момента са 25.
По тази програма „Индустриален парк – Ряховец“ ще кандидатства за довеждаща инфраструктура, в която влиза изграждането на Северния обходен път. Той ще осъществява връзката до скоростния път Русе – Велико Търново, който пък от своя страна ще прави връзка с АМ „Хемус“.
Припомняме, че търговското дружество, опериращо с „Индустриален парк – Ряховец“ ЕАД е създадено с решение на Общинския съвет и е регистрирано в Търговския регистър на 13.06.2022 г. Всяка една от дейностите, свързана със създаването, организирането и развитието на Индустриалния парк се извършват с решение на Общинския съвет, тъй като търговското дружество е изцяло общинска собственост.
След разработване на Индустриалния парк, терените в него ще могат да бъдат продавани или отдавани под наем.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени