2.8° C
Предимно облачно
toggle

13 фирми са кандидатствали за доставка на климатици по проекта за подмяна на отоплителните устройства в Горна Оряховица

28 октомври 2022
image

13 фирми подадоха оферти за участие в процедурата за избор на изпълнител за доставка и монтаж на климатици по 5 обособени позиции по проекта за подмяна на отоплителните устройства в Горна Оряховица. Това са: „ТЕРМКОМФОРТ“ ЕООД, „КЛИЙН ЕЪР 14“ ЕООД, „КАТРИНА СМАРТ 8“ ООД, „ТАМПЕКС“ ЕООД, „МЕГА ЕЛЕКТРОНИКС-АП“ ООД, „Техномаркет България“ ЕАД, „КЛИМА МАГ“ ЕООД, „ВИКСО“ ЕООД, „НИКО – 96“ ЕООД, „Булклима Инженеринг“ ЕООД, „Колд пойнт“ ООД, „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ“ ЕООД  и „еКЛИМА“ ЕООД. Общата стойност на обществената поръчка е 4 963 871 лв. и е за доставка и монтаж на общо 2 289 климатици. Разделена е на 5 обособени позиции: 9 000 BTU – 736 бр., 12 000 BTU – 1385 бр., 14 000 BTU – 6 бр., 18 000 BTU – 125 бр. и 24 000 BTU – 37 бр.
След декриптиране на офертите, комисията установи, че „Техномаркет България“ ЕАД, която е една от фирмите участнички в процедурата, не е предоставила ключ за декриптиране на офертата си. С оглед на това, съдържанието на офертата остава заключено и участникът ще бъде отстранен от процедурата.
Съгласно заповед на кмета на Общината инж. Добромир Добрев е назначена комисия от 7 души, която е със срок на работа 3 месеца.

Снимката е илюстративна
 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени