2.8° C
Предимно облачно
toggle

197 са вече потребителите на предоставяната от Общината услуга в домашна среда за хора от уязвимите групи, във връзка със спазване на мерките срещу пандемията от covid-19

07 май 2020
image

Община Горна Оряховица продължава предоставянето на услуги в домашна среда за хора от уязвими групи, във връзка със спазване на мерки срещу пандемията от COVID-19 чрез  реализиране на Проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Община Горна Оряховица“ Компонент 3, Договор № BG05M9OP001-2.101-0038-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, процедура BG05M9OP001-2.101.
Основната дейност по проекта е осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда - доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора).
За осъществяване на дейността са наети общо 32 лица на длъжност работник, извозване и доставка на трудов договор в т.ч. 13 на пълен работен ден и 19 на непълен /4 ч. работен ден, 2 лица на непълен работен ден на длъжност шофьор и 2 лица на пълен работен ден като технически сътрудници /диспечери/.
В рамките на проекта функционира Диспечерски център, който всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч. на обявените телефони 0879 115635,  0879 225303 и 0879 225315, приема и обработва заявки от нуждаещите се лица.
ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

  • възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
  • хора с увреждания и техните семейства;
  • възрастни в риск, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19: лица в карантинен период и самотни родители на деца до 12 г.
Продължителността на дейностите по проекта е 10 месеца, считано от 16.03.2020 г., но не по-късно от 31.12.2020 г. От услугата вече се ползват 197 потребители, като индикаторите по проекта предвиждат минимум 200 лица, живеещи на територията на общината.
 
Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 298 920,00 лв., в т.ч. разходи ЕСФ на стойност 254 082,00 лв.
 

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Информация по проекта 225 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени