2.8° C
Предимно облачно
toggle

25 вакантни длъжности за войници са обявени за военни формирования от състава на Съвместното командване на силите

09 юни 2022
image

Със заповед № 3РД-409/03.06.2022 г. на командира на Съвместнотокомандване на силите е разкрита процедура за приемане на военна служба налица,завършилигражданскисреднииливисшиучилищавстранатаиливчужбина на 25 (двадесет и пет) длъжности за войници във военни формирования отсъставанаСъвместнотокомандваненасилите(СКС) при следния разчет:

  • за в. ф. 22980 – София: 4 (четири) броя;
  • за в. ф. 52210 – Банкя: 6 (шест) броя;
  • за в. ф. 28860 – Горна Малина: 15 (петнадесет) броя.
Кандидатите за назначаване на вакантните длъжности е необходимо даотговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 и ал. 6 от Закона за отбраната ивъоръженитесилинаРепубликаБългария (ЗОВСРБ).
В съответствие с приложение № 1 към заповед № ОХ-30/14.01.2021 г. на министъра на отбраната, размерът на месечното възнаграждение за най-ниската войнишка длъжност е не по-малък от 1016,00 лв.
Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“.
Срок за подаване на документи – 08.07.2022 г.
Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Горна Оряховица, партер и на телефони: 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица; 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец; 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново
 
 

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Информация за кандидатите 620 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени