2.8° C
Предимно облачно
toggle

300 лв. ще бъде годишният данък за таксиметров превоз на пътници за 2021 г. за община Горна Оряховица

11 декември 2020
image

Годишният данък за данъчно задължените лица, извършващи таксиметров превоз на пътници на територията на община Горна Оряховица за 2021 година ще бъде в размер на 300 лева за всеки отделен автомобил. Това става възможно по силата на разпоредбата на чл. 107 от обнародвания в Държавен вестник Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 година.
Съгласно Закона, данъчно задължените лица заплащат годишния данък върху таксиметров превоз на пътници за 2021 г., определен в съответната наредба на общинския съвет, намален с разликата между размера на определения от общинския съвет годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за 2020 г. и минималния годишен размер на данъка по чл. 61ф от Закона за местните данъци и такси от 300 лв., но не по-малко от 300 лв.
Така при определен годишен данък за Община Горна Оряховица в размер на 450 лева, данъчно задължените лица ще заплащат 300 лева, а разликата от 150 лева, Община Горна Оряховица ще получи под формата на компенсация от Държавния бюджет.
Мярката има за цел да облекчи икономическите последствия от COVID-19 върху таксиметровия бранш.
От 15.12.2020 година данъчно задължените лица могат да заплащат данъка в новия му размер.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени