2.8° C
Предимно облачно
toggle

61 306 797 лв. е бюджетът на Горна Оряховица, одобрен от Общинския съвет

15 февруари 2024
image

Бюджетът на Община Горна Оряховица за 2024 г. беше приет на извънредна сесия на Общинския съвет с подкрепата на 20 от общо 29-мата съветници, като един отсъстваше, а осем се въздържаха.
61 224 797 лева бе предложената финансова рамка, а одобрената е с 82 000 лв. повече, като се добавиха средства за ремонти на още две читалища в населените места.
41 502 699 лв. са за делегирани от държавата дейности, а за местни дейности – 19 804 098 лв. Прогнозирани са данъчни приходи от 5 117 000 лв. и неданъчни – в размер на 7 132 551 лв. Целевата субсидия за капиталови разходи за местни дейности е в размер на 1 200 500 лв.
30-те млн. лв. национално финансиране, които бяха одобрени за 12 инфраструктурни обекта на Община Горна Оряховица не попадат в настоящата финансова рамка, но фигурират в Закона за държавния бюджет за 2024 г., а тази инвестиционна програма ще се изпълнява в следващите три години.
В бюджета на Горна Оряховица са приоритизирани мерки за справяне със задълбочаващи се проблеми като демографския срив и увеличаващата се популация от безстопанствени кучета.
Така например са заложени средства за инвестиции, които да подобрят качеството на живот – ремонт на детски градини, водопроводи, канализации, пътна настилка, улично осветление.
С новия бюджет се създава фонд за насърчаване на работещи семейства с трето родено или осиновено дете. Родителите, отговарящи на строго определени критерии, ще могат да кандидатстват за подкрепа в размер на 10 000 лв. За целта в гъвкавата бюджетна рамка, към момента са заложени 100 000 лв. Проектът за правилник с условията, по които ще се отпускат тези средства, е публикуван за обществено обсъждане в сайта на Общината.
Извън тази нова мярка, остава подпомагането с по 300 лв. за всяко новородено дете, до трето, както и подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми.
Разходи в размер на 200 000 лв. са предвидени за конкретни стъпки по ограничаване популацията на бездомните кучета. Средствата са за проектиране и изграждане на общински приют, а също за кастриране, чипиране и контрол, включително и на домашно отглежданите животни.
398 000 лв. са предвидени за спорт, от които 250 000 лв. за ОФК „Локомотив“.
С 300 000 лв. е обезпечена културната програма на Общината за тази година.
Създава се и нов фонд за подпомагане на малки инициативи на общността, чийто бюджет първоначално е 30 000 лв.
Фондът за финансово стимулиране на талантливи и даровити деца е обезпечен също с 30 000 лв., а за подпомагане и привличане на медицински персонал са предвидени 40 000 лв.
Утвърдено е и дофинансиране на маломерни и слети паралелки до края на настоящата учебна година, в размер на 106 611 лв. – за училищата в Първомайци, Върбица, Писарево, Поликраище, Драганово.
 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени