2.8° C
Предимно облачно
toggle

Близо 2.5 млн. лв. ще бъдат инвестирани в ремонт на ОУ ”Св. Паисий Хилендарски” в Горна Оряховица

18 февруари 2024
image

Със средства от Европейския съюз - NextGenerationEU, по Механизма за възстановяване и устойчивост ще бъде ремонтирано горнооряховското Основно училище „Паисий Хилендарски“.
Предстои подписване на договор с избрания изпълнител на строително-монтажните работи "Емили строй" ЕООД и процедура по избор на строителен надзор, който да гарантира качественото изпълнение.
Инвестицията в материалната база на училището е от съществено значение за превръщането на образователната институция в благоприятна среда, която да подобри мотивацията за учене и да гарантира равен достъп до образованието и на лица с увреждания.
Това каза на встъпителна пресконференция ръководителят на проекта инж. Гергана Тодорова. На пресконференцията присъства кметът Николай Рашков, както и екипът за управление на инвестицията.
С модернизацията на материалната база в ОУ ”Св. Паисий Хилендарски” ще се създаде иновативна, енергийно ефективна, благоприятна и съвременна образователна среда за всички ученици.
Ще се постигне икономия на енергия, а също така и намалени нива на вредни емисии.
Продължителността на проекта е 35 месеца, като ремонтът трябва да бъде завършен до 31 май 2026 г.
Общата стойност на инвестицията е 2 499 255,00лв., от които 2 478 600,00лв. са преките разходи за СМР и строителен надзор и 20 655,00лв. – непреки разходи, включващи организация, управление и публичност.
Строително-монтажните работи обхващат мерки за енергийна ефективност, включващи топлоизолация на външните стени, подовете и покрива, подмяна на дограмите и отоплителната инсталация чрез монтиране на термопомпи.
Ще бъдат изградени вентилационни инсталации – климатици, отопление и вентилация на различните помешения, а също вертикална и хоризонтална тръбна мрежа, въздуховоди и съоръжения за вентилационните инсталации и топлинния център.
Мерките, свързани с ремонта на покривите на училището предвиждат ново конструктивно решение на дървената покривна конструкция, подмяна на покривното покритие и окачения таван над физкултурния салон.
Ще бъде извършен основен ремонт на вътрешни помещения, физкултурен салон, подмяна на ВиК, ел. инсталации и др.
За осигуряване на достъпна среда ще бъде изграден външен асансьор, обслужващ сутеренния и трите надземни етажа, както и рампа на северната фасада на учебния корпус.
Ще бъде изградена система за видеонаблюдение, мълниезащитна инсталация, аварийно-евакуационна инсталация и система за контрол на достъпа.
Освен това се предвижда подмяна на настилките на съществуващите тротоарни алеи около сградите със запазване на съществуващите размери и наклони.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени