2.8° C
Предимно облачно
toggle

Близо 8 млн. лв. са постъпленията от местни данъци и такси за 2022 г. в Община Горна Оряховица

12 януари 2023
image

На близо 8 млн. лв. възлизат приходите в местния бюджет за 2022 г., събрани от отдел „Местни данъци и такси“ в Община Горна Оряховица. Спрямо предходната година увеличението е близо 234 хил. лв.
Най - много са постъпленията от такса битови отпадъци. Размерът им възлиза на малко над 3,2 млн. лв. От данъка върху недвижимите имоти приходите са 1 млн. и 86 хил. лв., а от налога върху превозните средства – 2 млн. и 90 хил. лв. Събираемостта на данъка върху автомобилите се дължи на по-строгия контрол при проверка за задълженията при годишния технически преглед, както и на автоматизирания обмен на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи. Целта на тази административна мярка е да се обхванат допълнително недекларирани в приходната администрация автомобили, уточняват от отдел „Местни данъци и такси.
От данъка за придобиване на имущество в местния бюджет са събрани малко над 1,117 млн. лв. Приходите от патентния данък и данъка върху таксиметровия превозна пътници са 62 хил. лв. Постъпленията от туристическия данък са малко над 16 хил. лв. , а от таксата за кучета – 1 560 лв. В касите на приходната администрация са постъпили малко над 50 хил. лв. за административни услуги, а от глоби по административно-наказателни преписки – 2 360 лв.
В кметствата на населените места от общината са разкрити касови салони, което спестява транспортни разходи и време на данъкоплатците. Постъпленията в бюджета на Общината от населените места за миналата година възлизат на близо 291 хил. лв.
Вноските от стари задължения за 2022 г. са в размер на 1 млн. и 25 хил. лв.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени