2.8° C
Предимно облачно
toggle

Детската кухня в Горна Оряховица продължава да осигурява храна за децата, които се отглеждат в домашни условия

23 март 2021
image

Детската кухня в Горна Оряховица продължава работа и в момента, независимо от епидемиологичната обстановка. Храната се раздава при стриктно спазване на всички санитарни изисквания.
Детската кухня е организационно обособена структура, в която медицински и други специалисти приготвят и предоставят храна за деца от 10 месеца до тригодишна възраст. Кухнята е организационно обособена структура към ДЯ „Зорница“, където се изготвя меню, приготвя се храната и се транспортира със специализиран транспорт до раздавателния пункт с адрес ул. Цар Освободител № 5.
Менюто за децата се изготвя по Сборник Рецепти и ръководство за здравословно хранене на деца до 3 години, от 2013 година.
От детската кухня се предоставя храна за деца, които се отглеждат в домашни условия, не са настанени в детски ясли, социални или здравни заведения на държавна или общинска издръжка. Всяко дете живеещо на територията на община Горна Оряховица, може да се възползва услуга на кухнята.
Необходимите документи и условия за записване за детска кухня са: удостоверение от личен лекар за наличието или липсата на хранителни алергии (при настъпили промени незабавно да бъде уведомен директора); копие от удостоверението за раждане на детето.
При удовлетворяването на молбата се издава абонаментен талон, срещу който се заверяват купони с нулева стойност. Всяко записано дете има право да получава по една порция от дневния оклад. Заверката на купона се извършва на място в раздавателният пункт към кухнята на Детска ясла „Зорница“ от 11.45 до 13.00 ч. всеки работен ден, като при заверен купон храната се получава след два дни от заверката.
Раздаването на храна се извършва в раздавателния пункт всеки работен ден от 11.45 ч. до 13.00 ч.
Приемането на документи се извършва в раздавателния пункт в Горна Оряховица, ул. Цар Освободител № 5.
С решение на Общинския съвет, прието през януари 2021 г – ползвателите на услугите на млечна и преходна кухня не заплащат такси.
Телефон за връзка с детската кухня: GSM 0879 104 258.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени