2.8° C
Предимно облачно
toggle

До 1000 лв. за физически и до 4 000 лв. за юридически лица е глобата за изхвърляне на отпадъци на нерегламентирани места

15 юни 2022
image

С наближаването на летния сезон, започнаха и активни ремонтни дейности в домовете на гражданите. В следствие на това, на все повече места в Горна Оряховица и населените места от общината се образуват камари с различни видове отпадъци. За да не се получават нерегламентираните сметища, общинска администрация отново напомня, че:
Отпадъци от хартия, картон, пластмаса, стъкло, метал се изхвърлят в цветните контейнери (жълти и зелени), разположени на определени места на територията на града. Търговските обекти, образуващи такива отпадъци от дейността си следва да имат сключени договори с фирми за тяхното събиране по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.
Едрогабаритните отпадъци - столове, маси, легла, дивани, дюшеци, дървени рамки и други се транспортират и предават на Регионалното депо за отпадъци в с. Шереметя, общ. Велико Търново, след предварително уведомяване в общинска администрация Горна Оряховица. Транспортирането до Регионалното депо е за сметка на притежателя на отпадъците.
Строителни отпадъци от ремонтни дейности на домакинствата се предават на площадката за строителни отпадъци, която се намира зад Пречиствателната станция за отпадни води. Работно време на площадката: всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч., тел. 0882 889 975. Абсолютно е забранено изхвърлянето на строителни отпадъци в сивите контейнери за смесени отпадъци.
Масово разпространени отпадъци се предават на площадката на „ТРАНСИНС“, разположена в кв. „Калтинец“, в гр. Горна Оряховица.
Масово разпространени отпадъци са:
• излязло от употреба електрическо и електронно оборудване - големи и малки домакински уреди, компютри, принтери, осветителни тела, луминисцентни лампи, електрически и електронни играчки, артикули за забавление или за спорт, електрически инструменти и др.
• негодни за употреба батерии и акумулатори – негодните батерии можете да се изхвърлят и в съдове, разположени в търговски и административни сгради.
• излезли от употреба гуми 
Излезли от употреба моторни превозни средства се предават на площадката на „Максима 2008“ ЕООД, разположена в с. Поликраище, в бившия арматурен двор на селото.
Зелени отпадъци от паркове и градини могат да се оставят в чували до контейнерите за битови отпадъци. В населените места се изхвърлят в определените за целта зелени контейнери, които се събират със специализирана техника и се транспортират до инсталация за биологично третиране на регионалното депо с. Шереметя. Преработените отпадъци се превръщат в компост, който може да се ползва за торене на почвата.
Текстилни отпадъци се изхвърлят в 4 специализирани контейнери за разделно събиране на текстилни отпадъци. Те са разположени:

  • В района на парк „Детски кът“ (южен вход на Стадиона)
  • Парк „Николай Панайотов“ (Парк „Пролет“ – на северния подход към парка, срещу ул. “Васил Левски" )
  • „Общински пазари“ (в района на Покрития пазар)
  • кв. „Гарата“ (Гаров площад, срещу ул. „Мусала“).
Използването на контейнерите се извършва по следния начин:
Стъпка 1 - Чистите текстилни облекла  се поставят в торба.
Стъпка 2 – Издърпва се дръжката максимално надолу и торбата се поставя на обозначеното място.
Стъпка 3 - Вдига се дръжката нагоре и след това се освобождава.
Абсолютно е забранено е изхвърлянето на отпадъци на нерегламентирани места. Съгласно Закона за управление на отпадъците и Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Горна Оряховица на нарушителите се налага глоба от 300 до 1000лв за физически лица и от 1400 до 4000лв за юридически лица и еднолични търговци.
Припомняме, че на сайта на Община Горна Оряховица в секция екология са публикувани площадките за изхвърляне на различни видове отпадъци: https://www.g-oryahovica.bg/ekologiya
 
Обособена е и секция „Разделно събиране на отпадъци“, където също може да се намери информация за площадките: https://www.g-oryahovica.bg/announcement/razdelno-subirane-na-otpadutsi

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени