2.8° C
Предимно облачно
toggle

До 14 октомври избирателите с трайни увреждания могат да подадат заявление за гласуване с подвижна урна

26 септември 2023
image

До 14.10.2023г. включително, съгласно чл. 37 от Изборния кодекс, избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят правото си на глас в изборното помещение, могат да заявят желанието си да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29.10.2023г.
Заявлението трябва да е саморъчно написано и може да бъде подадено чрез писмо, факс или от упълномощено лице, както и в електронна форма, по постоянния или настоящия адрес на избирател, когато е направено искане за вписване в избирателния списък по настоящ адрес, съгласно чл. 36 от Изборния кодекс.
В заявлението (Приложение № 17-МИ) се посочват имената на избирателя, ЕГН, постоянният адрес или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 36 от Изборния кодекс.
         При подаване на електронно заявление не се изисква подпис.

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Приложение №17-МИ 39 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени