2.8° C
Предимно облачно
toggle

До 18 март избирателите с трайни увреждания могат да заявят желание за гласуване с подвижна урна

14 март 2023
image

До 18.03.2023 г. включително, избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят правото си на глас в изборното помещение, могат да заявят желанието си да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за Народни представители, насрочени на 02.04.2023г.
Заявлението трябва да е саморъчно написано и може да бъде подадено чрез писмо, факс или от упълномощено лице, както и в
електронна форма, по постоянния или настоящия адрес на избирател, когато е направено искане за вписване в избирателния списък по настоящ адрес, съгласно чл. 36 от Изборния кодекс.
В заявлението (Приложение № 67-НС) се посочват имената на избирателя, ЕГН, постоянният адрес или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 36 от Изборния кодекс. При подаване на електронно заявление не се изисква подпис.
Във връзка с произвеждане на избори за Народни представители на 02.04.2023г. на територията на Община Горна Оряховица са определени избирателните секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването, както следва:
- секция № 040600004, гр. Горна Оряховица, Клуб на пенсионера, ул. „Вичо Грънчаров“ № 19;
- секция № 040600005, гр. Горна Оряховица, I СУ „Георги Измирлиев“, ул. „Ангел Кънчев“ № 17, стар физкултурен салон;
- секция № 040600014, гр. Горна Оряховица, Клуб на инвалида, ул. „Патриарх Евтимий“ № 4;
- секция № 040600016, гр. Горна Оряховица, Дирекция „СП“ – фоайе, ул. „Патриарх Евтимий“ № 5;
- секция № 040600025, гр. Горна Оряховица, Туристически
информационен център – сградата на община Горна Оряховица, пл. „Георги Измирлиев“ № 5;
Всяка от посочените избирателни секции разполага с достъпно място за паркиране на автомобили на избиратели с увреждания.
Заявки за помощ в деня на изборите за Народни представители за
избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да се правят на телефон: 0618/22150, както и на адрес: гр. Горна Оряховица, пл. „Георги Измирлиев“ № 5 - сградата на община Горна Оряховица, считано
от 07:00 часа на 02.04.2023г.

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Приложение № 67-НС 37 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени