2.8° C
Предимно облачно
toggle

До 26 септември се приемат заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия

08 септември 2022
image

До 26 септември включително избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят правото си на глас в изборното помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в предстоящите изборите за Народно събрание на 2 октомври.
Заявлението трябва да е саморъчно написано и може да бъде подадено чрез писмо, факс или от упълномощено лице, както и в електронна форма, по постоянния или настоящия адрес на избирател, когато е направено искане за вписване в избирателния списък по настоящ адрес, съгласно чл. 36 от Изборния кодекс.
В заявлението (Приложение № 67-НС) се посочват имената на избирателя, ЕГН, постоянният адрес или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 36 от Изборния кодекс.
 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени